บทสนทนาภาษาอังกฤษ Negotiation

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Negotiations “It’s a deal” Dialogue […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Negotiations “It’s a deal”

Dialogue 1

Natalie : I’m sorry, I just don’t see how I can go lower than five dollars per unit.
แปลว่า :ขอโทษค่ะ ฉันไม่คิดว่ามันจะลงไปต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อหน่วยได้

Kevin : At that price, they won’t be competitive in Australian market.
แปลว่า :ในราคานั้น มันจะคงจะแข่งขันในตลาดของออสเตรเลียไม่ได้แน่

Natalie : Perhaps if you increased the size of your order…
แปลว่า :บางทีถ้าคุณเพิ่มยอดของที่คุณสั่งล่ะก็ …

Kevin : OK , if we purchased 30,000 could we settle on four dollars?
แปลว่า :ตกลงครับ ถ้าเราซื้อ 30,000 หน่อย เราสามารถจะตกลงในราคา 4 ดอลลาร์ได้ไหม

Natalie : Impossible, even if you upped it to 50,000.
แปลว่า :เป็นไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะซื้อถึง 50,000 หน่วย ก็ตาม

Kevin : What would you give me for 50,000 then?
แปลว่า :แล้วคุณจะให้ผมได้เท่าไหร่ ถ้าซื้อถึง 50,000 หน่วย

Natalie : A ten percent discount.
แปลว่า :จะลดให้ 10 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ

Kevin : How about a nine percent discount on a 40,000 order?
แปลว่า :จะให้ส่วนลด 9 เปอร์เซ้นต์ต่อยอดซื้อ 40,000 หน่วยได้ไหมครับ

Natalie : All right, then. That’s my best offer.
แปลว่า :ตกลงค่ะ นั่นเป็นข้อเสนอที่ฉันให้ได้ดีที่สุดแล้ว

Kevin : It’s a deal purchase .
แปลว่า :ตกลงตามนั้นนะครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Purchased เป็นคำกริยาแปลว่า ซื้อ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Mr. Gordon just purchased a new car.
แปลว่า :คุณกอร์ดอน เพิ่งซื้อรถคันใหม่

Our company will purchase a new truck.
แปลว่า :ทางบริษัทของเราจะซื้อรถบรรทุกคันใหม่

Dialogue 2

Harry : I hope we can close the contract today.
แปลว่า :ผมหวังว่าเราคงจะร่างสัญญาได้เสร็จสิ้นในวันนี้

George : Good to hear it. Do you have any more questions?
แปลว่า :ก็ดีนะซิ คุณมีคำถามอะไรอีกไหมครับ

Harry : I want to have the details on service spelled out in the contract.
แปลว่า :ผมอยากให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการบ่งไว้ในสัญญาด้วย

George : okay. It’s up to you. We can send a technician to your office once a month to do preventive maintenance and so on. Or, you can choose the ” on – call ” system.
แปลว่า :ตกลงครับ มันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ คือเราสามารถส่งช่างเทคนิดไปที่สำนักงานของคุณ เดือนละครั้ง เพื่อดูแลรักษาเครื่องมือต่าง ๆ และอื่น ๆ หรือคุณจะเลือกระบบเรียกบริการทางโทรศัพท์ก็ได้

Harry : In the second case, we could call in a technician gratis on an as needed basis up to fifteen times the first year. Is that correct?
แปลว่า :ในกรณีที่ 2 เราสามารถเรียกช่างเทคนิคมาได้ตามที่ต้องการถึง 15 ครั้งในปีแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยถูกต้องไหมครับ

George : That’s right. After fifteen visits, we’d charge you thirty dollars per hour .
แปลว่า :ถูกต้องครับ หลังจาก 15 ครั้งแล้ว เราก็จะคิดเงินคุณ 30 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

Harry : We want to go with the second option.
แปลว่า :เราต้องการให้เป็นแบบทางเลือกที่ 2 ครับ

George : Fine. I’ll write it up.
แปลว่า :ได้ครับ ผมจะเขียนไว้ในสัญญา

Harry : And the contract should specify a time period for getting replacement parts.
แปลว่า :และสัญญาควรจะกำหนดระยะเวลาในการนำส่งชิ้นส่วนที่เป็นอะไรไหล่ไว้ด้วย

George : Oh, it usually just takes a few days.
แปลว่า :โดยปกติใช้เวลาเพียง 2 – 3 วันเท่านั้น

Harry : Then there should be no problem stating that they should be supplied within five working days?
แปลว่า :ถ้าเช่นนั้น คงไม่มีปัญหาที่จะระบุไว้ในสัญญาว่าชิ้นส่วนอะไหล่จะถูกนำส่งภายในระยะเวลา 5 วัน ทำงานใช่ไหมครับ

George : Not at all. I’ll draw up a draft contract with those additions and get it to you by tomorrow. Unless there’s anything else?
แปลว่า :ไม่มีปัญหาเลยครับ ผมจะร่างสัญญาที่มีเงื่อนไขเหล่านั้น และมอบให้คุณในวันพรุ่งนี้ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอีก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

It’s up to you เป็นสำนวน หมายถึง แล้วแต่คุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : I will not come tonight.
แปลว่า :ฉันจะไม่มาคืนนี้นะ

B : It’s up to you
แปลว่า : แล้วแต่คุณเลยครับ

แชร์เลย