บทสนทนาภาษาอังกฤษ ร้านแว่นตา วัดสายตา คำศัพท์ เกี่ยวกับสายตา

เมื่อไปที่ที่ร้านขายแว่นตา เราจะพูดเกี่ยวกับสายตา หรือแว่นตา แว่นสายตา แว่นกันแดด เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ศึกษาจากบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้กันครับ optic (ออพ’ทิค) /ˈɑːp.tɪk/ […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ ร้านแว่นตา วัดสายตา คำศัพท์ เกี่ยวกับสายตา

เมื่อไปที่ที่ร้านขายแว่นตา เราจะพูดเกี่ยวกับสายตา หรือแว่นตา แว่นสายตา แว่นกันแดด เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ศึกษาจากบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้กันครับ

optic (ออพ’ทิค) /ˈɑːp.tɪk/
เกี่ยวกับตา, การมองเห็น
relating to light or the eyes

optical (ออพ’ทิค-เคิล) /ˈɑːp.tɪ.kəl/
เกี่ยวกับสายตา, การมองเห็น
relating to light or the ability to see

optician (ออพทิช’เชิน) /ɑːpˈtɪʃ.ən/
ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับตา, ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา

ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เมื่อใช้บริการที่ร้านแว่นตา

Do you offer free eye tests?
= คุณวัดสายตาให้ฟรีหรือเปล่า

I’d like to have an eye test, please.
= ฉันอยากจะวัดสายตาสักหน่อย

I need a new … = ฉันต้องการ…ใหม่
pair of glasses = แว่นตา
pair of reading glasses = แว่นตาสำหรับอ่านหนังสือ
glasses’ case = กล่องใส่แว่นตา

Could I order some more contact lenses?
= ขอสั่งคอนแทคเลนส์เพิ่มค่ะ/ครับ

The frame on these glasses is broken
= กรอบแว่นตาอันนี้หัก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
frame (เฟรม) กรอบ,โครง
glasses (กลาซ-ซิส) แว่นตา

Can you repair it?
= คุณซ่อมมันได้ไหม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
repair (รีแพรฺ’) ซ่อมแซม

Do you sell sunglasses?
= คุณขายแว่นกันแดดไหม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
sunglasses (ซัน’กลาสซิส) แว่นตากันแดด

How much are these designer frames?
= กรอบนี่ราคาเท่าไหร่

My eyesight’s getting worse.
= สายตาของฉันแย่ลง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้
eyesight /ˈaɪ.saɪt/ สายตา

Do you wear contact lenses?
= คุณใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่า

Are you short-sighted or long-sighted?
= คุณสายตาสั้นหรือสายตายาว

Could you read out the letters on the chart, starting at the top?
= โปรดอ่านตัวอักษรบนกระดานเริ่มจากด้านบน

Could you close your left eye, and read this with your right?
= โปรดปิดตาข้างซ้ายและอ่านข้อความนี้ด้วยตาข้างขวา

แชร์เลย