ประโยคสนทนา คำศัพท์ ไปรษณีย์ พัสดุ รับของ ส่งของ ภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการส่งพัสดุ โปสการ์ด สิ่งของต่างๆ หรือบริการอื่นๆ ณ ที่ทำการไฟปรษณีย์ เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลกันครับ post office […]

เมื่อต้องการส่งพัสดุ โปสการ์ด สิ่งของต่างๆ หรือบริการอื่นๆ ณ ที่ทำการไฟปรษณีย์ เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลกันครับ

post office (โพสทฺ ออฟ’ฟิซฺ)
= ที่ทำการไปรษณีย์
a place where stamps are sold and from where letters and parcels are sent

การบริการไปรษณีย์

ในสหราชอาณาจักร มีการส่งไปรษณีย์หลักๆ อยู่ 2 ประเภท คือ first class และ second class (บริการแบบ first class จะเร็วกว่า)

How much is a first class stamp?
= แสตมป์ชั้นหนึ่งราคาเท่าไร

How much is a second class stamp?
= แสตมป์ชั้นสองราคาเท่าไร

I’d like …, please = ฉันต้องการ…
an envelope = ซองจดหมาย 1 ซอง
a packet of envelopes = ซองจดหมาย 1 ห่อ
a jiffy bag = หีบห่อแบบชั่วคราว

Could I have …, please? = ฉันขอ…ได้ไหมคะ/ครับ
a first class stamp = แสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ดวง
a second class stamp = แสตมป์ชั้นสอง 1 ดวง
a book of first class stamps = สมุดแสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ชุด
some first class stamps = แสตมป์ชั้นหนึ่งบางส่วน

How many would you like?
= คุณต้องการเท่าไร

How many are there in a book?
= ในสมุดมีเท่าไร

I’d like to send this to … = ฉันต้องการส่งไปที่…
Bangkok = กรุงเทพฯ
Thailand = ประเทศไทย
Canada = แคนาดา

I’d like to send this parcel to …
= ฉันต้องการส่งพัสดุไปที่…

Chiangmai = เชียงใหม่
Brazil = บราซิล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
parcel (พาร์’เซิล) พัสดุ

How much will it cost to send this letter to …?
= ส่งจดหมายไป…ราคาเท่าไร

the United States
= สหรัฐอเมริกา

Can you put it on the scales, please?
= กรุณาวางบนตาชั่งด้วยค่ะ/ครับ

I’d like to send this letter by … = ฉันต้องการส่งจดหมายแบบ…

Recorded Delivery
= ลงทะเบียน (ต้องมีการเซ็นรับด้วย)

Special Delivery
= ด่วนแบบพิเศษ (การส่งแบบรับประกันว่าวันรุ่งขึ้นถึงในสหราชอาณาจักร โดยมีการชดเชยการสูญหายและ
ความเสียหาย)

Where’s the postbox?
= ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

What’s the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas?
= ฉันสามารถส่งของไป…ให้ทันก่อนช่วงคริสต์มาสอย่างช้าสุดได้วันไหน

I’ve come to collect a parcel
= ฉันมารับพัสดุ

บริการอื่นๆ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

I’d like to pay this bill
= ฉันต้องการชำระใบแจ้งค่าบริการ

I’d like to send some money to …
= ฉันต้องการส่งเงินไป…

Do you sell …? = คุณมี…ขายไหม
postcards = ไปรษณียบัตร
birthday cards = บัตรอวยพรวันเกิด
Christmas cards = บัตรอวยพรวันคริสต์มาส

Can you fill in this form, please?
= กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะ/ ครับ

Do you have a …? = คุณมี…ไหม
photo booth = ตู้ถ่ายรูป
photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร

คำศัพท์ภาาอังกฤษน่าสนใจ

First class = (บริการ) ชั้นหนึ่ง
Second class = (บริการ) ชั้นสอง
International = ระหว่างประเทศ
Airmail = จดหมายทางอากาศ

แชร์เลย