บทสนทนาภาษาอังกฤษ Reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Reading ” That’s quite a […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ
Reading ” That’s quite a tome… ”

Dialogue 1

Cindy : That’s quite a tome you’re reading What is it about ?
แปลว่า : หนังสือที่คุณอ่านอยู่เล่มใหญ่จัง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือ

John : The global economy . Specifically , how it ‘ s going to be a total mess if we don’t get our act together.
แปลว่า : เศรษฐกิจโลกน่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกเราคงจะยุ่งเหยิงทีเดียว ถ้าเราไม่ทำอะไรด้วยความร่วมมือกัน

Cindy : who do you mean by ” we ? ”
แปลว่า : “ เรา “ นี่คุณหมายถึงใครกันแน่

John : The leaders of the industrialized world for the most part .
แปลว่า : หมายถึงผู้นำโลกอุตสาหกรรมเป้นส่วนใหญ่

Cindy : What should they be doing ?
แปลว่า : พวกเขาจะทำอะไรหล่ะ

John : The author argues that they should be doing more to protect their strategic industries from Third World competition .
แปลว่า : ผู้เขียนโต้แย้งว่า ผู้นำเหล่านี้ควรจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้เพื่อปกป้องกลวิธีทางอุตสาหกรรม จากการแข่งขันของประเทศที่ด้อยพัฒนา

Cindy : So that wealthy countries can continue to afford to buy goods produced in the Third World ?
แปลว่า : เพื่อให้ประเทศที่มั่นคั่งจะได้มีเงินที่จะซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ด้อยพัฒนาได้ต่อไปหรือ

John : That’s right . I could lend it to you when I’m done .
แปลว่า : ถูกต้อง ผมจะให้คุณยืมหนังสือนี้เมื่อผมอ่านจบแล้วนะ

Cindy : No , thanks . I find economics very dull .
แปลว่า : ไม่ต้องหรอก ขอบคุณ ฉันคิดว่าวิชาเศรษฐศาสตร์น่าเบื่อมาก ๆ

John : I sympathise , but this is intended for the layman . It’s quite well written.
แปลว่า : ผมเห็นใจ แต่หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้

Cindy : On second thought , maybe I will borrow it .
แปลว่า : คิดอีกทีหนึ่ง ฉันอาจจะขอยืมมันก็ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.How it’s going to be a total mess if… คงจะยุ่งเหยิงทีเดียวถ้า …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How it’s going to be a total mess if we don’t get our act together .
แปลว่า : คนจะยุ่งเหยิงทีเดียวถ้าเราไม่ทำอะไรด้วยความร่วมมือ

How it’s going to be a total mess if we all break the law of our society .
แปลว่า : คงจะยุ้งเหยิงทีเดียวถ้าเราต่างก็ไม่ทำตามกฏของสังคม

2. I find economics very dull. ฉันคิดว่าวิชาเศรษฐศาสตร์น่าเบื่อมาก ๆ
โครงสร้างประโยค Subject + find + something + adj . สำนวนพูดแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I find ” Twister ” very exciting .
แปลว่า : ฉันคิดว่าหนังเรื่องทวิสเตอร์น่าตื่นเต้นมาก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She finds this magazine interesting .
แปลว่า : หล่อนคิดว่านิตยสารเล่มนี้น่าสนใจ

Dialogue 2

Roger : I just ripped through that thriller .
แปลว่า : ผมเพิ่งอ่านเรื่องตื่นเต้นเรื่องนั้นจบ

Leslie : It must have been good. You only started it yesterday .
แปลว่า : มันคงต้องสนุกแน่ ๆ เลย คุรเพิ่งอ่านมันเมื่อวานนี้นี่นา

Roger : To be honest , it was pretty trashy , but it kept my eyes glued to the page .
แปลว่า : พูดตรงๆ นะ มันค่อนข้างไร้สาระ แต่มันก็ทำให้ผมอยากอ่านโดยไม่หยุดเลยล่ะ

Leslie : You had to see what would happen next Roger Exactly . A perfect beach book .
แปลว่า : คุณคงอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

Leslie : There are a few more trashy books on the shelf .
แปลว่า : มีหนังสือประเภทไร้สาระอีก 2 – 3 เล่มบนหิ้งแน่ะ

Roger : Don’t tempt me . Now I want to read something edifying.
แปลว่า : ไม่ต้องมาล่อผมหรอก ตอนนี้ผมอยากอ่านเรื่องที่มันช่วยพัฒนาจิตใจและมีประโยชน์บ้าง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.rip through ( idiom ) สำนวนนี้หมายถึง อ่านอย่างทะลุปุโปร่งหรืออ่านอย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

My father bought me a novel and I just ripped through it.
แปลว่า : พ่อซื้อนิยายให้ฉันเล่มหนึ่งและฉันก็เพิ่งอ่านจบ ( เป็นการอ่านอย่างละเอียด )

2.To be honest … พูดตรงๆ นะ สำนวนเริ่มต้นที่จะพูดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมักเป็นเรื่องในทางไม่ดี

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

To be honest the skirt which you bought is too short .
แปลว่า : พูดตรงๆนะกระโปรงที่เธอซื้อมา สั้นเกินไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

To be honest. She’s the most boring girl I’ve ever known .
แปลว่า :พูดตรงๆนะหล่อนเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมา

Dialogue 3

Philip : Read any decent books lately ?
แปลว่า : อ่านหนังสือดี ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้บ้างไหม

Laura : Nothing new . I’ve been re-reading a lot of classic 19 th-century novelists .
แปลว่า : ไม่ได้อะไรใหม่ ๆ เลย ฉันอ่านหนังสือหลายเล่มของนักเขียนคลาสสิกในศตวรรษที่ 19 ซ้ำอีก

Philip : The golden oldies , eh ? Who in particular ?
แปลว่า : อ๋อ ยุคทองของศิลปและวรรณคดีในอดีต ของนักเขียนคนไหนล่ะ

Laura : Tolstoy , Dostoyevsky , Balzac , Eliot , James
แปลว่า : ทอลสทอย , ดอสทอยเอฟกี้ บัลแซค , บัลเลียต , เจมส์

Philip : Henry James ? You really enjoy Henry James ?
แปลว่า : เฮนรี่ เจมส์ คุณชอบเฮนรี่เจมส์ จริงๆ หรือ

Laura : He’s terrific! He knows everything: what drives people , their thinking proces how behavior can mask what people really feel inside…
แปลว่า : เขาเก่งมาก เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรกระตุ้นให้คนเป็นอย่างนี้ได้ ขบวนการความคิดของคน พฤติกรรมสามารถบ่งบอกความรู้สึกที่แท้จริงภายในของคนได้

Philip : I guess I got turned off him when I was forced to read Washington Square for a class in college.
แปลว่า : ผมคิดว่าผมไม่ชอบเขา เมื่อตอนผมถูกบังคับให้อ่านหนังสือเรื่อง “ วอชิงตันสแควร์ ” ในชั้นเรียนที่วิทยาลัย

Laura : What do you like to read , then ?
แปลว่า : แล้วคุณชอบอ่านเรื่องอะไรล่ะ ถ้าอย่างนั้น

Philip : I prefer more contemporary stuff . I’ve been on a kick of reading Latin American novelists .
แปลว่า : ผมชอบอ่านเรื่องที่ทันสมัยมากกว่า ผมกำลังติดตามผมงานของนักเขียนนวนิยายชาวลาตินอเมริกันอยู่

Laura : Do you read them in translation ?
แปลว่า : คุณอ่านหนังสือฉบับแปลหรือ

Philip : No , I can read Spanish but I always keep a dictionary handy .
แปลว่า : ไม่หรอก ผมอ่านภาษาสเปนได้นะ แต่ผมมักจะมีพพจนานุกรมไว้ใกล้มือเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.to be on a kick of (idiom)
กำลังติดตาม , สนใจสิ่งใหม่ ๆ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We’ve been on a kick of eating vegetable since we started our diet.
แปลว่า :พวกเรากำลังสนใจทานผัก ตั้งแต่วันที่เราเริ่มควบคุมน้ำหนัก

2. I always keep a dictionary handy .
ผมมักจะมีพจนานุกรมไว้ใกล้มือเสมอ สำนวน to keep something handy . หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่มันวางไว้ใกล้มือ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She always keeps her diary handy.
แปลว่า : หล่อนมักจะมีสมุดบันทึกไว้ใกล้มือเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Tourists always keep a map handy.
แปลว่า : นักท่องเที่ยวมักจะมีแผนที่ไว้ใกล้มือเสมอ

Dialogue 4

Paul : You appear totally absorbed in your reading.
แปลว่า : ดูเหมือนว่าคุณเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือมากเลยนะ

Tim : No , I ‘ m just totally confused by it . I ‘ m cramming for an exam in organic chemistry .
แปลว่า : ไม่หรอก ผมรู้สึกสับสนไปหมดต่างหาก ผมกำลังวุ่นกับการเตรียมสอบวิชาอินทรีย์เคมี

Paul : I thought you took that last semester .
แปลว่า : ผมคิดว่าคุณเรียนไปตั้งแต่เทอมที่แล้วซะอีก

Tim : That was inorganic chemistry . I just barely passed that and this course seems even harder .
แปลว่า : นั่นเป็นวิชาอนินทรีย์เคมี ผมก็เกือบจะไม่ผ่านวิชานั้นอยู่แล้วและวิชานี้ดูเหมือนว่ายากยิ่งกว่าอีก

Paul : Why do you continue to torture yourself ? Switch majors .
แปลว่า : ทำไมคุณยังทรมานตัวเองแบบนี้ล่ะ เปลี่ยนวิชาเอกซิ

Tim : Oh , the subject is fascinating The problem is that I don’t do well on the exams .
แปลว่า : โอ้ วิชานี้น่าสนใจมาก เพียงแต่มีปัญหาที่ผมทำข้อสอบได้ไม่ดีนัก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.confused by (idiom) รู้สึกสับสนไปกับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I’m just totally confused by his behavior .
แปลว่า : ผมรู้สึกสับสนกับพฤติกรรมของเขามาก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He’s so confused by her refusal .
แปลว่า : เขารู้สึกสับสนกับคำปฏิเสธของหล่อน

2. cram for (idiom) วุ่นกับ ( การเร่งทำบางสิ่งบางอย่างให้เสร็จเพราะใกล้กำหนดเวลา )

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I’m cramming for an entrance exam.
แปลว่า : ฉันกำลังวุ่นกับการสอบเอ็นทรานซ์

แชร์เลย