ภาษาอังกฤษสำหรับโทรเรียกใช้บริการ

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับโทรเรียกใช้บริการ การเรียกใช้บริการ Requesting services On the telephone (สถานการณ์) ทางโทรศัพท์ […]

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับโทรเรียกใช้บริการ

การเรียกใช้บริการ
Requesting services

On the telephone
(สถานการณ์) ทางโทรศัพท์

A: Hello, I need someone to come look at my toilet.
แปลว่า สวัสดี ฉันต้องการคนมาช่วยดูห้องน้ำให้หน่อย

B: What’s the problem?
แปลว่า มีปัญหาอะไรหรอ

A: It seems to be stopped up.
แปลว่า มันดูเหมือนน้ำจะไม่ยอมหยุดไหล

B: I’m sorry, I cannot get someone over there until Monday.
แปลว่า ต้องขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถส่งใครไปที่นั่นได้จนกว่าจะถึงวันจันทร์

A: But this is an emergency! My bathroom is flooded.
แปลว่า แต่นี่มันกรณีฉุกเฉินนะ น้ำท่วมห้องน้ำฉันไปหมดแล้ว

B: In that case, I can send someone over, but it will cost you double-time on a weekend.
แปลว่า ถ้ากรณีนั้น ฉันสามารถส่งคนไปได้ แต่คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นราคา 2 เท่าสำหรับวันหยุด

A: That’s okay. My landlord will reimburse me.
แปลว่า ไม่เป็นไร เจ้าของบ้านจะจ่ายเงินคืนให้กับฉัน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Need = จำเป็น, ต้องการอย่างยิ่ง

He needs to finish this report before 4 o’clock.
แปลว่า เขาจำเป็นที่จะต้องทำรายงานนี้ให้เสร็จก่อน 4 โมง

We need to work at least 8 hours a day.
แปลว่า พวกเราจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง

Seem = ดูเหมือนว่า

He seems to be very tired.
แปลว่า ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยมาก

It seems to be very hard to find a job at this moment.
แปลว่า มันดูเหมือนว่าจะยากมากที่จะหางานในช่วงเวลานี้

Emergency = ฉุกเฉิน, เร่งด่วน

He called an emergency meeting of the staff.
แปลว่า เขาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ด่วน

You have an emergency call from your husband.
แปลว่า คุณมีโทรศัพท์ด่วนจากสามีของคุณ

Reimburse = จ่ายเงินคืน

He will reimburse you for any expenses you might have incurred.
แปลว่า เขาจะจ่ายเงินคืนให้คุณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คุณอาจจะมีขึ้น

He will reimburse me later.
แปลว่า เขาจะจ่ายเงินคืนให้ฉันทีหลัง

Fix = ซ่อม

Peter’s fixing his motorbike now.
แปลว่า ปีเตอร์กำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่

If something is broken, you have to fix it.
แปลว่า ถ้ามีอะไรพังคุณต้องซ่อมมัน

He fixed my watch free of charge.
แปลว่า เขาซ่อมนาฬิกาให้ฉันฟรี

They couldn’t fix my old computer, so I bought a new one.
แปลว่า พวกเขาไม่สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เก่าของฉันได้ ดังนั้นฉันจึงต้องซื้อเครื่องใหม่

Repair = ซ่อม

The garage said the car was so old it wasn’t worth repairing.
แปลว่า อู่รถบอกว่ารถเก่าเกินไป ไม่คุ้มที่จะซ่อม

Your shoes will be repaired and ready for you to collect on Friday.
แปลว่า รองเท้าของคุณจะถูกซ่อมและพร้อมรับคืนในวันศุกร์

แชร์เลย