สนทนาภาษาอังกฤษ ร้านอาหาร สั่งอาหาร สั่งเครื่องดื่ม ทานที่ร้าน นำกลับบ้าน ศัพท์

restaurant (เรส’เทอเรินทฺ) ภัตตาคาร, ร้านอาหาร a place where meals are prepared […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/สนทนาภาษาอังกฤษ ร้านอาหาร สั่งอาหาร สั่งเครื่องดื่ม ทานที่ร้าน นำกลับบ้าน ศัพท์

restaurant (เรส’เทอเรินทฺ) ภัตตาคาร, ร้านอาหาร
a place where meals are prepared and served to customers

การสั่งอาหารว่างและอาหาร

– Do you serve food?
= คุณมีอาหารบริการไหม

– Do you have any snacks?
= มีของขบเคี้ยวไหม

– Do you have any sandwiches?
= มีแซนด์วิชไหม

– Are you still serving food?
= คุณยังมีอาหารบริการอยู่ไหม

– What time does the kitchen close?
= ครัวปิดกี่โมง

– A packet of crisps, please.
= มันฝรั่งทอดหนึ่งถุงครับ/ค่ะ

– What flavour would you like?
= คุณต้องการรสชาติแบบไหน

— Ready salted
= เค็ม

— Cheese and onion
= รสชีสและหัวหอม

— Salt and vinegar
= รสเค็มและรสเปรี้ยว

– What sort of sandwiches do you have?
= คุณมีแซนด์วิชแบบไหน(ขาย)

– Do you have any hot food?
= คุณมีอาหารร้อนๆ ไหม

– Today’s specials are on the board.
= รายการอาหารพิเศษสำหรับวันนี้อยู่บนกระดาน

– Is it table service or self-service?
= ที่นี่เป็นแบบบริการที่โต๊ะหรือบริการตัวเอง

– What can I get you?
= รับอะไรดีครับ/คะ

– Would you like anything to eat?
= ทานอะไรดีครับ/คะ

– Could we see a menu, please?
= ขอดูเมนูหน่อยครับ/ค่ะ

เมื่อสั่งอาหารกับร้านที่มีบริการสั่งกลับบ้านได้

คุณอาจได้ยินคำถาม

– Eat in or take-away?
= ทานที่นี่หรือเอากลับบ้าน

การสั่งเครื่องดื่ม

(ภาษาพูด อาจละหน่วย, ลักษณะนาม ไว้ในฐานที่เข้าใจ)

– What would you like to drink?
= ต้องการดื่มอะไรครับ/คะ

– What can I get you?
= จะรับอะไรดีครับ/คะ (ให้นำอะไรมาให้ดี)

– I’ll have …, please.
= ขอ…ครับ/ค่ะ

— a pint of lager
= เบียร์ลาเกอร์หนึ่งไพน์ (หนึ่งไพน์มากกว่าครึ่งลิตรเล็กน้อย)

— a pint of bitter
= เบียร์บิทเทอร์หนึ่งไพน์ (เบียร์อังกฤษแบบดั้งเดิม)

— a glass of white wine
= ไวน์ขาวหนึ่งแก้ว

— a glass of red wine
= ไวน์แดงหนึ่งแก้ว

— a beer, please
= ขอเบียร์หนึ่งแก้วครับ/ค่ะ

— two beers, please
= ขอเบียร์สองแก้วครับ/ค่ะ

— three shots of tequila, please
= ขอเตกีล่าสามช็อทครับ/ค่ะ

— an orange juice
= น้ำส้มคั้น

— a coffee
= กาแฟ

— a Coke
= โค้ก

— a Diet Coke
= ไดเอ็ทโค้ก

– Large or small?
= แก้วใหญ่หรือเล็ก

– Would you like ice with that?
= ต้องการน้ำแข็งด้วยไหม

— no ice, please
= ไม่ใส่ครับ/ค่ะ

— a little, please
= ขอนิดหน่อยครับ/ค่ะ

— lots of ice, please
= ขอเยอะๆ ครับ/ค่ะ

ประโยคสนทนา สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ร้านอาหาร ที่ควรรู้

– Are you being served?
= มีคนบริการคุณหรือยังครับ/คะ

– I’m being served, thanks
= มีแล้ว ขอบคุณครับ/ค่ะ

– Who’s next?
= คิวต่อไปครับ/ค่ะ (ใครคือท่านถัดไป)

– Which wine would you like?
= คุณต้องการไวน์ประเภทไหน

– House wine is fine
= ขอแบบธรรมดาครับ/ค่ะ

– Which beer would you like?
= คุณต้องการเบียร์ประเภทไหน

– Would you like draught or bottled beer?
= คุณต้องการเบียร์สดหรือเบียร์ขวด

– I’ll have the same, please
= ขอเหมือนกันครับ/ค่ะ

– Nothing for me, thanks.
= ไม่ต้องการอะไรครับ/ค่ะ

– I’ll get these.
= ฉันเป็นเจ้ามือเอง

– Keep the change!
= ไม่ต้องทอน! (เก็บเงินทอนไว้)

– Cheers!
= โชคดี! (ฉลอง)

– Whose round is it?
= รอบนี้ใครจ่าย

– It’s my round.
= รอบนี้ฉันจ่าย

– It’s your round.
= รอบนี้คุณจ่าย

– another beer, please.
= ขอเบียร์อีกขวดครับ/ค่ะ

– another two beers, please.
= ขอเบียร์อีกสองขวดครับ/ค่ะ

– same again, please.
= ขอเหมือนเดิมครับ/ค่ะ

– Are you still serving drinks?
= คุณยังขายเครื่องดื่มอยู่หรือเปล่าครับ/คะ

– Last orders!
= จะปิดรับออเดอร์แล้ว! (รายการสุดท้ายแล้ว)

คลิกอ่าน >> การบอกรสชาติอาหาร ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย