บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seeing someone

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ตอน Maybe he’s seeing another girl Love Center […]

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา
EnglishConversationAjarnTonAmorn
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ตอน Maybe he’s seeing another girl

Love Center : Hi, this is love Center. Can I help you?
แปลว่า ที่นี่เลิฟเซ็นเตอร์ ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมคะ

Katy : Hello, My name is Katy and, well, I’m having tons of problems with my boyfriend.
แปลว่า สวัสดีค่ะ ฉันชื่อเคที่ และ ฉันมีปัญหามากมายกับแฟนของฉัน

Love Center: What kind of problems do you have Katy?
แปลว่า คุณมีปัญหาอะไรหรือคะคุณเคที่

Katy: He’s never on time, and he never pays attention to me when we are together. I mean, he is very rude.
แปลว่า เขาไม่เคยตรงเวลาเลย และก็ไม่เคยให้ความสนใจฉันเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ฉันหมายความว่า เขาหยาบคายมาก

Love Center: You are right, Katy, He’s rude. if he likes you, she should pay attention to you.Is he having a problem at work?
แปลว่า คุณถูกค่ะ คุณเคที่ เขาทำหยาบคาย ถ้าเขาชอบคุณเขาจะให้ความสนใจคุณ เขามีปัญหาอะไรที่ทำงานหรือเปล่าคะ?

Katy: Well, maybe, but he never says anything. You know, I am very patient, but I don’t think he loves me.
แปลว่า อาจจะค่ะ แต่เขาไม่เคยพูดอะไรเลย คุณรู้ไหมฉันเป็นคนที่อดทนมาก แต่ฉันไม่คิดว่าเขารักฉัน

Love Center: Why don’t you talk to him about it?
แปลว่า ทำไมคุณไม่พูดกับเขาหล่ะคะ?

Katy: I did, but he’s still the same. Sometimes we have a date and, well, he forgets and doesn’t show up.
แปลว่า ฉันทำแล้วค่ะ แต่เขาก็ยังเหมือนเดิม บางครั้งเราไปเดทกัน และเขาก็ลืม แล้วก็ไม่ได้มาตามนัดค่ะ

Love Center: You are kidding!
แปลว่า ล้อเล่นน่ะ

Katy: No, I’m serious. He’s always giving me a “song and dance.” One time he had to help his mother. One time he said he had an accident. I don’t know what to do.
แปลว่า ไม่ค่ะ ฉันพูดจริงๆ เขาชอบแก้ตัวอยู่เสมอ ครั้งหนึ่งเขาต้องช่วยงานแม่ของเขา ครั้งหนึ่งเขาก็มีอุบัติเหตุ ฉันไม่รู้จะทำยังไงดี

Love Center: Really? I can’t believe that.
แปลว่า จริงหรอคะ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ

Katy: Maybe he’s seeing another girl, I think. What should I do?
แปลว่า ฉันคิดว่าบางทีเขาอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ ฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ

Love Center: Well, I think you should talk to him again. Maybe he’s worried about something. In any case, communication is the best on his way to your problem.
แปลว่า มี ฉันว่าคุณควรจะพูดกับเขาอีกครั้งหนึ่ง บางทีเขาอาจจะกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง อย่างไรก็ตาม การพูดคุยกันคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณค่ะ

Katy: I’ll try it again.
แปลว่า ฉันจะพยายามอีกครั้งนะคะ

Love Center: If he can’t talk to you, or if he won’t talk to you, then maybe he isn’t the man for you.
แปลว่า ถ้าเขาไม่สามารถพูดกับคุณ หรือถ้าเขาไม่พูดกับคุณ เช่นนั้นเขาจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับคุณค่ะ

Katy: Yes, I guess you are right, Well, thank you.
แปลว่า ค่ะฉันว่าคุณก็พูดถูก ขอบคุณค่ะ

Love Center: Thank you for calling “Love Center”.
แปลว่า ขอบคุณค่ะที่โทรมายังเลิฟเซ็นเตอร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

song and dances
เป็นสำนวนอเมริกัน แปลว่าเข้าแก้ตัวหรือ excuse นั่นเอง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Don’t give me a song and dance.
แปลว่า ไม่ต้องให้ข้อแก้ตัวกับฉัน

I don’t want to hear the song and dance.
แปลว่า ฉันไม่ต้องการได้ยินข้อแก้ตัว

seeing someone
เป็นสำนวนอเมริกันหมายความว่ามีความสัมพันธ์กับใครบางคน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you seeing anyone?
แปลว่า คุณเป็นแฟนกับใครหรือเปล่า?

I’m not seeing anyone.
แปลว่า ฉันไม่ได้เป็นแฟนกับใครเลย

แชร์เลย