บทสนทนาภาษาอังกฤษ In hot water (กำลังลำบาก)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ A visit to the advisor. Student: You want […]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ In hot water (กำลังลำบาก)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

A visit to the advisor.

Student: You want to see me?
แปลว่า คุณต้องการพบผมหรือ

Advisor: That’s right, We need to have a serious talk.
แปลว่า ถูกต้อง เราจำเป็นที่จะต้องคุยกันอย่างจริงจัง

Student: About what?
แปลว่า เกี่ยวกับอะไรครับ

Advisor: Your attendance.
แปลว่า การเข้าเรียนของเธอ

Student: Okay, so I have ditched class a few times.
แปลว่า โอเคครับ ครับผมขาดเรียนไปไม่กี่ครั้งเอง

Advisor: A few times? I’ve been told you have missed 6 out of 8 times in 2 different classes! That’s really setting yourself up to fail.
แปลว่า ไม่กี่ครั้งหรอ ฉันรู้มาว่าเธอขาดเรียน 6 ครั้งจาก 8 ครั้งสำหรับ 2 ชั้นเรียนหน้าจะทำให้ตัวเธอเองตกได้

Student: Oh, come on. Those classes are really boring!
แปลว่า โอ้ ไม่เอาน่า ฉันเรียนพวกนั้นน่าเบื่อจะตายไป

Advisor: But they are also required. so that doesn’t matter. You’re about to get into hot water.
แปลว่า แต่มันเป็นวิชาบังคับ ดังนั้นมันจึงไม่สำคัญว่าจะน่าเบื่อหรือไม่ เธอกำลังจะอยู่ภาวะลำบากนะ

Student: What’s the big deal about missing some classes?
แปลว่า อะไรกันนักกันหนากับการขาดเรียนแค่บางครั้ง

Advisor: The big deal is that you’re here on a student visa.
แปลว่า สิ่งที่สำคัญก็คือเธออยู่ที่นี่ด้วยวีซ่านักเรียน

Student: So?
แปลว่า แล้วยังไงครับ

Advisor: So if you don’t attend class regularly, you won’t be a full time student wich your visa requires.You’ll be out-of-staters.
แปลว่า ถ้าเธอไม่เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เธอก็จะไม่ใช่นักเรียนเต็มเวลา ซึ่งวีซ่าของเธอกำหนดเอาไว้ เธอจะหลุดจากสภาพของเธอนะ

Student: What are you gonna do? Turn me into the Immigration Police?
แปลว่า แล้วคุณจะทำอะไร ส่งผมให้ไปกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือ

Advisor: Oh, of course I’ll have to report you if you continue missing your classes,but I’m going to do something else first.
แปลว่า โอ้ แน่นอน ฉันต้องรายงานเธอถ้าเธอยังคงขาดเรียนอยู่แต่ฉันจะทำอะไรบางอย่างเสียก่อน

Student: Like what?
แปลว่า เช่นอะไรครับ

Advisor: Like fixing your father.
แปลว่า เช่นส่งแฟกซ์ให้พ่อของเธอไงล่ะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

ditch
เป็นคำแสลงอเมริกัน หมายถึง ขาดเรียน โดดเรียน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Don’t ditch any classes this term.
แปลว่า อย่าโดดเรียนชั้นต่างๆในเทอมนี้

She ditch my class again.
แปลว่า เธอขาดเรียนชั้นเรียนของผมอีกแล้ว

in hot water
เป็นสำนวนอเมริกัน หมายความว่า ตกอยู่ในสภาพลำบาก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you are late again, youll be in hot water.
แปลว่า ถ้าคุณสายอีก คุณจะลำบากนะ

He is in hot water now.
แปลว่า เขาอยู่ในสภาพลำบากตอนนี้

แชร์เลย