บทสนทนาภาษาอังกฤษ Soliciting Advice

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Soliciting advice “The trend in […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Soliciting Advice

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Soliciting advice “The trend in Germany is…”

Dialogue 1

Mr. Lee : Our product has been very successful in Japan. Why can’t we crack the German market?
แปลว่า :ผลิตภัณฑ์ของเราประสบความสำเร็จมากในญี่ปุ่นทำไมเราไม่ตีตลาดที่เยอรมันบ้างล่ะ

Mr. Schmidt : Well, the quality is acceptable But first of all, the color is a problem .
แปลว่า :คุณภาพของเราเป็นที่ยอมรับ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ ปัญหาเรื่องสี

Mr. Lee : What do you mean? We offer many colors.
แปลว่า :คุณหมายถึงอะไรครับเรามีสีให้เลือกตั้งหลายสี

Mr. Schmidt : Yes, but they’re all pastel. The trend in Germany now is for either black and white or vivid, almost neon, colors.
แปลว่า :ใช่ครับ แต่สีเหล่านั้นมันอ่อนเกินไป แนวโน้มในประเทศเยอรมันตอนนี้ต้องการสีดำหรือไม่ก็สีขาวหรือสีที่ฉูดฉาด ซึ่งใช้สีแจ๊ด ๆ เป็นส่วนใหญ่

Mr. Lee : I see. What do you think of the design?
แปลว่า :ผมเข้าใจแล้ว และคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบของเรา

Mr. Schmidt : You’ve got to get rid of all the English words and nonsense sentences. Consumers don’t want to see even a small label or brand name.
แปลว่า :คุณจะต้องตัดคำภาษาอังกฤษและประโยคที่ไร้สาระออกให้หมด ผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะเห็นแม้แต่ป้ายเล็ก ๆ หรือชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์

Mr. Lee : Very interesting. I’ll take your ideas under advisement. Anything else?
แปลว่า :น่าสนใจมาก ผมจะนำความคิดของคุณมาเป็นคำแนะนำ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

Mr. Schmidt : Why don’t you come visit us in Germany? You’d probably get a better idea of what we’re after.
แปลว่า :ทำไมคุณไม่มาพบเราที่เยอรมันล่ะ คุณอาจจะได้ความคิดที่ดีกว่าในสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.acceptable เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ยอมรับได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Your behavior is not acceptable.
แปลว่า :ความประพฤติของคุณยอมรับไม่ได้

Is the contract acceptable?
แปลว่า :สัญญาเป็นที่ยอมรับไหม

2.get rid of เป็นสำนวน แปลว่า กำจัดทิ้งไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How can I get rid of these spots?
แปลว่า :ผมจะกำจัดพวกจุดเหล่านี้ออกไปได้อย่างไร

She can’t get rid of the bad habits.
แปลว่า :หล่อนไม่สามารถกำจัดนิสัยแย่ ๆ ทิ้งไปได้

Dialogue 2

Ms. Butoni : Now you’ve seen my line, Mr. Kaufman. Did anything pique your interest?
แปลว่า :ตอนนี้คุณได้เห็นธุรกิจของฉันแล้ว คุณคัพแมนมีอะไรที่ทำให้คุณสนใจบ้าง

Mr. Kaufman : I’m sorry, Ms. Butoni, it’s just not quite what I’m looking for.
แปลว่า :ผมต้องขอโทษด้วยคุณบูโทนี่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมมกำลังมองหาอยู่

Ms. Butoni : Couldn’t you be more specific? I could easily alter the silhouette, the fabric… I’m expert at making copies too.
แปลว่า :คุณช่วยบอกรายละเอียดเจาะจงมากกว่านี้ได้หรือไม่ค่ะฉันสามารถเปลี่ยนโครงร่างเนื้อผ้าอีกทั้งฉันเชี่ยวชาญในการลอกเลียนแบบด้วย

Mr. Kaufman : For someone else, your work might be perfect .
แปลว่า :สำหรับคนบางคน ผลงานของคุณอาจจะไม่มีที่ดิ

Ms. Butoni : Please, don’t worry about hurting my feelings. I don’t expect to get an order from you now, but I would appreciate your input.
แปลว่า :กรุณาแนะนำด้วย อย่าห่วงว่าจะทำร้ายความรู้สึกของฉันเลย ฉันไม่หวังที่จะได้ใบสั่งซื้อสินค้าจากคุณในตอนนี้ แต่ฉันจะรู้สึกขอบคุณมากในการให้คำแนะนำของคุณ

Mr. Kaufman : In that case, if you really want to know what American women are wearing now, I suggest you buy a lot of American fashion magazines. Just as well, buy any kind of magazine or look at television programs to see what ordinary people wear.
แปลว่า :ในกรณีนั้น ถ้าคุณอยากทราบว่า ขณะนี้ผู้หญิงอเมริกันกำลังสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหน ผมขอแนะนำให้คุณซื้อแมกกาซีนแฟชั่นของอเมริกันไว้มาก ๆ ในขณะเดียวกันก็ซื้อแมกกาซีนอะไรก็ได้หรือไม่ก็ชมรายการทางทีวิดูซิว่าคนทั่ว ๆ ไปเขาสวมใส่อะไรกัน

Ms. Butoni : Okay, I’ll do it .
แปลว่า :ตกลงค่ะ ฉันจะทำตาม

Mr. Kaufman : Examine the colors and the fabrics, not just the styles. Polyester is associated with cheap low-quality clothes.
แปลว่า :พิจารณาเรื่องสิ และเนื้อผ้าด้วยนะครับไม่เพียงแต่แบบเท่านั้น เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์มันจะสะท้อนถึงเสื้อผ้าที่มีคุณภาพต่ำ ราคาถูก

Ms. Butoni : Don’t you think I’ve caught some of the colors that are in style now?
แปลว่า :คุณไม่คิดว่าฉันได้ใช้สีเสื้อผ้า ซึ่งอยู่ในแฟชั่นขณะนี้บ้างแล้วหรือ

Mr. Kaufman : The colors may be okay, but the patterns and combinations right now can be very wild. Better for you to keep it simple.
แปลว่า :สีเสื้อผ้าอาจจะใช้ได้แต่รูปแบบและความกลมกลืนกันในขณะนี้ดูไม่เรียบร้อยนักคุณควรจะทำให้มันดูเรียบง่ายดีกว่า

Ms. Butoni : Thanks. I like your frankness. Is there anything else?
แปลว่า :ขอบคุณค่ะ ฉันชอบความตรงไปตรงมาของคุณ มีอะไรที่จะแนะนำอีกไหมค่ะ

Mr. Kaufman : Forget the shoulder pads, please They went out at least five years ago.
แปลว่า :โปรดอย่าใช้ฟองน้ำหนุนไหล่ มันล้าสมัยไปอย่างน้อย 5 ปีแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.piques เป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้ใครบางคนสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือใครบางคน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She really piques my interest.
แปลว่า :หล่อนทำให้ผมสนใจเธอจริง ๆ

Nothing piques my interest at all.
แปลว่า :ไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ ฉันสนใจ

2. a lot of เป็นสำนวน แปลว่า มากมายใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้รูปพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Paul has a lot of money.
แปลว่า :พอลมีเงินจำนวนมากมาย

There are a lot of books on the floor.
แปลว่า :มีหนังสือมากมายอยู่บนพื้น

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้