บทสนทนาภาษาอังกฤษ “Sort of”

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่าประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Sort of. Somchart is new in Japan, so […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่าประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Sort of.

Somchart is new in Japan, so he asks many questions of his colleague, Don, an old hand in Japan.
แปลว่า สมชาติเป็นคนใหม่ในญี่ปุ่น ดังนั้นเขาจึงถามคำถามมากมาย กับเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อ ดอน ซึ่งอยู่ญี่ปุ่นนานแล้ว

Somchart: Do you know what bonenkai is?
แปลว่า คุณรู้ไหมว่าโบเน็งไกคืออะไร

Don: It’s a big company party at the end of the year.
แปลว่า เป็นงานสังสรรค์สิ้นปีครั้งใหญ่ของบริษัทหน่ะ

Somchart: Is it something like our New Years Eve party?
แปลว่า แล้วมีอะไรเหมือนกับงานเลี้ยงปีใหม่ของเราไหม

Don: Sort of. Here, the parties get quite noisy, and you get to see a glimpse of the true Japanese lifestyle.
แปลว่า ค่อนข้างนะ ที่นี่งานเลี้ยงจะเสียงดังมาก แล้วคุณก็จะได้เห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนญี่ปุ่นเสี้ยวหนึ่ง

Somchart: How do you mean?
แปลว่า คุณหมายความว่าอย่างไรหรอ

Don: You’d be surprised how much Japanese businessman change with a bit ot sake. They all turn frienaly, and even a bit childish.
แปลว่า คุณจะต้องแปลกใจว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนไปได้ด้วยเหล้าสาเก เล็กๆน้อยๆ พวกเขาทุกคนจะเป็นมิตร และเป็นแบบเด็กๆก็ยังได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

old hand
แปลว่า คนที่อยู่มานานแล้ว

new comer
มีความหมายตรงข้ามกันกับ old hand แปลว่า คนมาใหม่

New Year’s Eve party
แปลว่า งานฉลองวันปีใหม่

Sort of
แปลว่า ค่อนข้าง หรือ คล้ายๆ จะใช้คำว่า kind of แทนก็ได้

see a glimpse of…
แปลว่า เห็นเสี้ยวหนึ่งของ…

lifestyle
แปลว่า วิถีชีวิต

turn.. a bit childish
แปลว่า กลายเป็นเด็ก

company party
แปลว่า งานเลี้ยงของบริษัท

noisy
แปลว่า เสียงดัง

glimpse
แปลว่า เห็นแว็บหนึ่ง

mean
แปลว่า ความหมาย

sake
แปลว่า เหล้าสาเกของญี่ปุ่น

friendly
แปลว่า เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

childish
แปลว่า แบบเด็กๆ

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Do you know what … is?
แปลว่า คุณรู้ไหมว่า…คืออะไร

It’s a big … at the end of the year.
แปลว่า มันเป็น…ครั้งใหญ่ ตอนท้ายปี

Is it somthing like…?
แปลว่า มันมีอะไรเหมือนกับ…บ้างไหม

The parties get quite noisy.
งานเลี้ยงนี้จะมีเสียงดังมาก

You get to see…
แปลว่า คุณจะได้เห็น…

How do you mean?
แปลว่า คุณหมายความว่าอย่างไร

You’d be surprised…
แปลว่า คุณจะต้องแปลกใจว่า…

แชร์เลย