บทสนทนาภาษาอังกฤษ Surprised to see you.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I am surprised to see you here. Somchai, […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Surprised to see you.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I am surprised to see you here.

Somchai, an office worker in Bangkok. runs into his colleague, Jack, at a bar near their office.
แปลว่า สมชาย พนักงานในกรุงเทพ ได้พบกับเพื่อนรวมงานโดยบังเอิญ ชื่อแจ๊คที่บาร์ใกล้ๆ ที่ทำงาน

Somchai: I am surprised to see you here, Jack.
แปลว่า แปลกใจที่ได้พบคุณที่นี่คุณ แจ๊ค

Jack: Hi, Somchai. I often show up at his bar, It is your first time here, isn’t it?
แปลว่า ไง สมชาย ผมมานั่งที่นี่บ่อยๆ นี่คงเป็นครั้งแรกที่คุณมาที่นี่สินะ ใช่ไหม

Somchai: Yes. What a nice, cozy place!
แปลว่า ใช่ ช่างเป็นสถานที่ที่ดีและน่าสบายจริงๆ

Jack: The drink are cheap, too. Have you been working late again?
แปลว่า เครื่องดื่มราคาถูกนะ แล้ววันนี้คุณทำงานดึกอีกแล้วสินะ

Somchai: Yeah. I had to finish accounting program.
แปลว่า ใช่ ผมพึ่งทำโปรแกรมบัญชีเสร็จ

Jack: When was it due?
แปลว่า มีกำหนดเมื่อไหร่เหรอ

Somchai: It was due today, and I barely make it.
แปลว่า วันนี้แหละแล้วผมก็ทำเสร็จแล้วด้วย

Jack: Well, then, let’s drink to that!
แปลว่า ดีหล่ะ งั้นเรามาดื่มฉลองกันเถอะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

office rocker
แปลว่า พนักงานบริษัท

show up at..
แปลว่า เห็นได้ชัด

first time
แปลว่า ครั้งแรก

accounting program
แปลว่า โปรแกรมบัญชี

it was due today
แปลว่า งานถึงกำหนดวันนี้

surprise
แปลว่า ประหลาดใจ แปลกใจ

colleague
แปลว่า ผู้ร่วมงาน

cozy
แปลว่า น่าสบาย

finish
แปลว่า สำเร็จ เสร็จสิ้น จบ

barely
แปลว่า ประจักษ์แจ้ง เผย

cheap
แปลว่า ราคาถูก ไม่แพง

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) runs into …
แปลว่า (ชื่อ)เข้าไปหา…

I’m surprised to ..
แปลว่า ฉันประหลาดใจที่…

What a nice, cozy place!
แปลว่า ช่างเป็นสถานที่ที่ดีและน่าสบายจริงๆ

Have you been (v.ing)?
แปลว่า คุณ…. อีกแล้วใช่ไหม

I had to finish …
แปลว่า ฉันเพิ่งจะทำ….เสร็จ

Let’s drink to that!
แปลว่า มาดื่มฉลองกันเถอะ

แชร์เลย