บทสนทนาภาษาอังกฤษ Take a message

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Can I take a message? Ruth: Good morning. […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Can I take a message?

Ruth: Good morning. Strong Company. How may I help you?
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ค่ะ บริษัท สตรอง คอมปานี มีอะไรให้รับใช้คะ

Rasa: Could I speak to Mr.Jim, please?
แปลว่า ขอดิฉันพูดกับคุณจิมด้วยค่ะ

Ruth: I’m sorry. Mr. Jim is not here at the moment.
แปลว่า ดิฉันเสียใจค่ะ คุณจิมไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ค่ะ

Rasa: Do you know what time he’ll be back?
แปลว่า คุณทราบไหมว่าเขาจะกลับมาตอนกี่โมง

Ruth: I think he’ll be back this afternoon. Can I take a message?
แปลว่า ที่ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาบ่ายนี้ค่ะ ดิฉันจะจดข้อความไว้ได้ไหมคะ

Rasa: Yes, please. Could you ask him to call me? My name is Miss Paul
ดิฉันชื่อพอล

Ruth: Certainly, Miss Paul. Could you spell that, please?
แปลว่า แน่นอนค่ะ คุณพอล คุณช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหมคะ

Rasa: P-A-U-L. I am staying at the Somchai Hotel.
แปลว่า พี-เอ-ยู-แอล ดิฉันพักอยู่ที่โรงแรมสมชาย

Ruth: The Somchai Hotel? Could I have the phone number?
แปลว่า โรงแรมสมชายหรือคะ ดิฉันขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหมคะ

Rasa: Yes, 432-5211.
แปลว่า ค่ะ เบอร์ 432-5211 ค่ะ

Ruth: Thank you very much. Miss Paul. I’ll give him the message.
แปลว่า ขอบคุณมากค่ะคุณพอล ดิฉันจะส่งข้อความให้เขา

Rasa: Thank you. Goodbye.
แปลว่า ขอบคุณค่ะ ลาก่อน

Ruth: Good bye.
แปลว่า ลาก่อน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้
at the moment
เป็นสำนวน หมายถึงขณะนี้ ตอนนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I am busy at the moment.
แปลว่า ฉันยุ่งอยู่ตอนนี้

She can’t come at the moment.
แปลว่า หล่อนไม่สามารถมาได้ตอนนี้

แชร์เลย