บทสนทนาภาษาอังกฤษ Can I take your order?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Get a burger Cashier: Can I take your […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Get a burger

Cashier: Can I take your order?
แปลว่า ผมขอรับออร์เดอร์จากคุณได้ไหมครับ

Jimmy : Yes, please. Could I have the cheeseburger, a smallt order fries, And a large Diet Pepsi.
แปลว่า ครับ ผมขอชิมเบอร์เกอร์ 1 ที , มันฝรั่งทอดชุดเล็ก 1 ชุด, และก็ไดเอทเป๊ปซี่แก้วใหญ่ 1 แก้วครับ

Cashier: Will that be all, sir?
แปลว่า แค่นั้นใช่ไหมครับ

Jimmy: Actually, make that a large order of fries.
แปลว่า ที่จริง เปลี่ยนเป็นมันฝรั่งทอดชิ้นใหญ่ 1 ชุดก็แล้วกันครับ

Cashier: Okay, coming right up. Anything else?
แปลว่า ตกลงครับ ได้เดี๋ยวนี้ละครับ มีอะไรอีกไหมครับ

Jimmy: No. Thanks.
แปลว่า ไม่ครับ ขอบคุณครับ

Cashier: Ketchup?
แปลว่า ซอสมะเขือเทศไหมครับ

Jimmy: Yes, please.
แปลว่า ครับ

Cashier: That will be 5 dollars. Your order will be ready at the next window.
แปลว่า 5 ดอลล่าครับ รับอาหารที่หน้าต่างช่องถัดไปครับ

Jimmy: Thank you.
แปลว่า ขอบคุณครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

coming right up
เป็นสำนวนที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ มีความหมายว่า จะได้ในเดี๋ยวนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A: A cup of coffee, please.
แปลว่า ขอกาแฟ 1 ถ้วยค่ะ

B: Coming right up.
แปลว่า ได้เดี๋ยวนี้แหละครับ

แชร์เลย