บทสนทนาภาษาอังกฤษ ใช้บริการรถแท็กซี่

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คิวรถแท็กซี่
In the taxi queue

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา

A: Excuse me, do you have any idea how much it will cost to go to ABC College?
แปลว่า ขอโทษที คุณพอจะทราบไหมว่าค่ารถไปวิทยาลัย ABC ราคาเท่าไหร่

B: Hmm .. I’d guess not more than $10, including tip.
แปลว่า ฉันคิดว่าคงไม่เกิน 10 ดอลลาร์รวมค่าทิป

A: Thank you.
แปลว่า ขอบคุณ

B: But there is a meter, so it’s unlikely the taxi driver will trick you.
แปลว่า แต่มีมิเตอร์นะ ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนขับรถแท็กซี่จะโกงคุณ

A: Oh! that’s good to hear.
แปลว่า โอ้! ดีจังที่ได้ยินแบบนั้น

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

* Excuse me = ขอประทานโทษ

Excuse me, can I borrow your pen?
แปลว่า ขอโทษที ฉันขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหม

Excuse me, what’s your name?
แปลว่า ขอโทษที คุณชื่ออะไรนะ

* Including = รวมทั้ง / รวมด้วย

There were 10 of us, including me and Peter.
แปลว่า มีพวกเรา 10 คน รวมฉันและปีเตอร์ด้วย

You just pay $3 including stamps.
แปลว่า คุณจ่ายเพียงแค่ 3 ดอลลาร์ รวมแสตมป์

* Unlikely = ไม่น่าจะเป็นไปได้ / ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น

Peter might come, but it’s very unlikely.
แปลว่า ปีเตอร์อาจจะมาแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยจริงๆ

It’s unlikely that the thieves will be caught.
แปลว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่โจรจะถูกจับ

* Trick = กลโกง

He knew he’d been tricked, but it was too late.
แปลว่า เขารู้ตัวว่าเขาถูกหลอกแต่มันก็สายเกินไป

He tried to trick me into going to his home.
แปลว่า เขาพยายามหลอกฉันให้ไปที่บ้านของเขา

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

A: I would like to go to ABC college.
แปลว่า ฉันต้องการไปวิทยาลัย ABC

Cab driver: Fine. Do you know which building?
แปลว่า ได้สิ คุณรู้ไหมว่าตึกไหน

A: Just a moment, I’ll check. … Tony Hall.
แปลว่า สักครู่นะ ขอเช็คก่อน … อาคารโทนี่

Cab driver: I know it. It’s on Apple Drive, isn’t it?
แปลว่า ฉันรู้จักนะ อยู่ตรงแอปเปิ้ลไดรฟ์ใช่ไหม

A: I’m not sure. I just arrived.
แปลว่า ฉันไม่แน่ใจ ฉันเพิ่งมาถึง

Cab driver: No problem. Are you just starting at the college?
แปลว่า ไม่เป็นไร คุณเพิ่งมาเรียนวิทยาลัยใช่ไหม

A: Yes, I will be a freshman.
แปลว่า ใช่แล้ว ฉันจะมาเป็นนักศึกษาปี 1

Cab driver: Here we are. … Tony Hall.
แปลว่า เราถึงแล้ว อาคารโทนี่

A: What’s the meter say?
แปลว่า ราคามิเตอร์เท่าไหร่

Cab driver: $8.40
แปลว่า ราคา 8 ดอลลาร์ 40

A: Here’s 9. Keep the change.
แปลว่า นี่ 9 ดอลลาร์ ไม่ต้องทอน (เก็บเงินทอนไว้)

Cab driver: Thanks. Have a nice day.
แปลว่า ขอบใจ ขอให้เป็นวันที่ดีนะ

A: Thank you.
แปลว่า ขอบคุณ

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

* Arrive = มาถึง

What time did you arrive here?
แปลว่า คุณมาถึงที่นี่ตั้งแต่ตอนกี่โมง

He arrived there in the evening.
แปลว่า เขาไปถึงที่นั่นตอนเย็น

* Freshman = นักศึกษาชั้นปีที่ 1

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นปีนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษเรียก Freshman, นักศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sophomore, นักศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษเรียกว่า Junior และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาษาอังกฤษพูดว่า Senior

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคและคำแปล

He’s just a freshman in college.
แปลว่า เขาเป็นแค่นักศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัย

They are seniors now.
แปลว่า พวกเขาเป็นนักศึกษาปีที่ 4 แล้ว

* Change = เงินทอน

Did you get the change?
แปลว่า คุณได้รับเงินทอนแล้วหรือยัง

I waited for my change.
แปลว่า ฉันกำลังรอเงินทอนอยู่

แชร์เลย