บทสนทนาภาษาอังกฤษ There is a catch!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I knew there was a catch. Preecha invites […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I knew there was a catch.

Preecha invites Pracha to a charity concert, but Pracha does not show much interest.
แปลว่า ปรีชาเชิญประชาไปงานคอนเสิร์ตการกุศล แต่ประชาไม่ได้แสดงความสนใจเท่าไหร่นัก

Pracha: Thanks for inviting me to the concert What kind of concert is it, anyway?
แปลว่า ขอบคุณที่เชิญผมมางานคอนเสิร์ต แล้วเป็นคอนเสิร์ตแบบไหนหรอ

Preecha: It’s an anti-war benefit concert.
แปลว่า คอนเสิร์ตต้านสงครามหน่ะ

Pracha: I knew there was a catch. How much will I have to pay?
แปลว่า ผมรู้ว่ามันมีเงื่อนงำนะ แล้วผมต้องจ่ายเท่าไหร่หรอ

Preecha: Don’t worry. The donations come from the ticket sales, and there’s a free buffet.
แปลว่า ไม่ต้องห่วง เงินบริจาคมาจากการขายตั๋ว และมีอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ฟรี

Pracha: Good. I won’t eat anything all day so l get my money’s worth.
แปลว่า ดี ผมจะไม่กินอะไรตลอดวัน จะได่คุ้มค่าของเงิน

Preecha: I’m sure you’ll enjoy the music, too.
แปลว่า ผมยังมั่นใจว่าคุณจะต้องสนุกกับดนตรีอีกด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

charity concert มีความหมายเท่ากับ benefit concert
แปลว่า คอนเสิร์ต หรือ การแสดงดนตรีการกุศล

anti war benefit concert
แปลว่า คอนเสิร์ตการกุศลต่อต้านสงคราม

catch
เมื่อเป็นนาม แปลว่า หลุมพราง หรือ เงื่อนงำ

donation
แปลว่า เงินบริจาค หรือ การบริจาค

a free buffet
แปลว่า อาหารบุฟเฟ่ต์แบบไม่เสียเงิน

pay
แปลว่า จ่ายเงิน

ticket
แปลว่า ตั๋ว บัตร

worth
แปลว่า คุ้มค่า สมควร คู่ควร

enjoy
แปลว่า มีความสุข สนุกสนาน

music
แปลว่า เพลง ดนตรี

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) invites (name) to…
แปลว่า (ชื่อ) ชวน (ชื่อ) ไป…

Thanks for inviting me to…
แปลว่า ขอบคุณที่ชวนฉันไป…

What kind of concert is it?
แปลว่า มันเป็นคอนเสิร์ตแบบไหนหรอ

How much will I have to pay?
แปลว่า ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่

Don’t worry.
แปลว่า ไม่ต้องเป็นห่วง

The donations come from the ticket sales.
แปลว่า เงินบริจาคมาจากการขายตั๋ว

I’m sure you will…
แปลว่า ฉันมั่นใจว่าคุณ…

แชร์เลย