การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM PM อย่างไร การใช้ Quarter Past To ตัวอย่างประโยค

บอกเวลา ภาษาอังกฤษ

การบอกเวลา เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ โดยปกติจะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง
ส่วนการบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทาง

การถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

What’s the time?
(อ่านว่า วอทสฺ เฑอะ ไทมฺ)
= ตอนนี้กี่โมง

What time is it?
(อ่านว่า วอท ไทมฺ อิสฺ อิทฺ)
= ตอนนี้กี่โมง

Could you tell me the time, please?
(อ่านว่า คูลดฺ ยู เทลฺ มี เฑอะ ไทมฺ พลีสฺ)
= ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม

Do you happen to have the time?
(อ่านว่า ดู ยู แฮพเพินฺ ทู แฮฟฺว เฑอะ ไทมฺ)
= คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

Do you know what time it is?
(อ่านว่า ดู ยู โนวฺ วอทฺ ไทมฺ อิทฺ อีสฺ)
= คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

It’s … = ตอนนี้…
exactly … = …ตรง
about … = ประมาณ…
almost … = เกือบ…
just gone … = เพิ่ง…
one o’clock = ตีหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
two o’clock = ตีสอง/สิบสี่นาฬิกา
three o’clock = ตีสาม/สิบห้านาฬิกา
four o’clock = ตีสี่/สิบหกนาฬิกา
five o’clock = ตีห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
six o’clock = หกโมง/สิบแปดนาฬิกา
seven o’clock = เจ็ดโมง/สิบเก้านาฬิกา
eight o’clock = แปดโมง/ยี่สิบนาฬิกา
nine o’clock = เก้าโมง/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
ten o’clock = สิบโมง/ยี่สิบสองนาฬิกา
eleven o’clock = สิบเอ็ดโมง/ยี่สิบสามนาฬิกา
twelve o’clock = สิบสองนาฬิกา/ยี่สิบสี่นาฬิกา

ข้อควรระวัง เราจะใช้ o’clock กับเวลา โมงตรง ที่ไม่มีเศษนาทีนะครับ เช่น
9 o’clock ก็คือ 9 โมงตรง นั่นเองครับ

quarter past … = เวลา … กับอีกสิบห้านาที
one = หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two = สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three = สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น quarter past one = 1.15 น.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I’ll meet you at a quarter past five.
= ฉันจะพบคุณตอน 5.15 น.

half past … = เวลา … กับอีกสามสิบนาที
one = หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two = สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three = สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น half past one = 1.30 น.

quarter to = … อีกสิบห้านาทีจะเป็นเวลา…
one หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น quarter to two = 1.45 น.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a quarter to six when I left.
= ตอนที่ฉันออกมา มันเป็นเวลา 5.45 น.

five past one หนึ่งนาฬิกาห้านาที
ten past one หนึ่งนาฬิกาสิบนาที
twenty past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
twenty-five past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
five to two อีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten to two อีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty to two อีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty-five to two อีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten fifteen สิบนาฬิกาสิบห้านาที
ten thirty สิบนาฬิกาสามสิบนาที
ten forty-five สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ten am สิบโมงเช้า
six pm หกโมงเย็น
noon / midday เที่ยงวัน
midnight เที่ยงคืน

เราสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที และตามด้วย a.m. หรือ p.m. ถ้าจำเป็น (ในกรณีพูดแบบ 12 ชั่วโมง)

การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. ใช้กับเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ถึงเที่ยงวัน
p.m. ใช้กับเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวัน ถึงเที่ยงคืน

เช่น
11.50 a.m. สิบเอ็ดโมงห้าสิบนาที
2.14 p.m. = บ่ายสองโมงสิบสี่นาที
2.15 a.m. = ตีสอง สิบห้านาที

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนาฬิกา

My watch is … นาฬิกาของฉัน…
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า

That clock’s a little … นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การบอกเวลา แบบอังกฤษ และ แบบอเมริกัน

แชร์เลย