บทสนทนาภาษาอังกฤษ Traffic

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน Conversation Unit 2 : Traffic […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน

Conversation Unit 2 : Traffic “ I’d go mad if I lived here!”

Dialogue 1

Bob :This traffic is horrendous! Is it always like this?
แปลว่า : รถมันติดมากจังเลย ปกติแล้วมันติดแบบนี้หรือเปล่าครับ

Penny : No, sometimes it’s worse. I’m not joking!
แปลว่า : ไม่หรอกนะ บางครั้งแย่กว่านี้อีกนะ ฉันไม่ได้พูดเล่นนะ

Bob : Are they — I mean , the government doing anything about it?
แปลว่า : พวกเขาฉันหมายถึงพวกรัฐบาลนะหาทางแก้ปัญนี้หรือยัง

Penny : Well, they’re building an expressway and they’ve been talking about an elevated train and a light- rail.
แปลว่า : พวกเขากำลังสร้างทางด่วน และก็กำลังพูดถึงรถไฟยกระดับ , รถไฟฟ้า

Bob : That sounds promising.
แปลว่า : ฟังดูอนาคตคงดีนะ

Penny : Unfortunately, they’ve been talking about these things for years, but they always seem to fall through.
แปลว่า : โชคไม่ดีเลย เขาพูดเรื่องนี้หลายปีแล้วแต่ดูเหมือนจะคว้าน้ำเหลว

Bob : It takes years to build a train system or subway.
แปลว่า : มันต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ ในการที่จะสร้างระบบทางรถไฟหรือรถไฟใต้ดิน

Penny : Right. We need interim measures.
แปลว่า : ใช่ เราจำเป็นต้องมีมาตราการ (แก้ไขปัญหา) ชั่วคราว

Bob : such as?
แปลว่า : ตัวอย่างเช่น (อะไรล่ะ)

Penny : Well, there should be more buses, especially air conditioned buses. Car pools should be encouraged
แปลว่า : น่าจะมีรถเมล์มากกว่านี้ โดยเฉพาะรถปรับอากาศและควรจะมีการสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ร่วมกัน

Bob : The system of bus lanes could be better enforced.
แปลว่า : ควรมีการบังคับใช้ช่องทางเดินรถประจำทางที่ดีกว่านี้

Penny : I agree. And, most impotant, the number of cars allowed in the city each day should be drastically restricted.
แปลว่า : ฉันเห็นด้วย และที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรจะมีการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่เข้าเมืองในแต่ละวันด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.ประโยคที่อยู่ในรูปแบบของ Present Perfect Continuous
Tenseประกอบด้วย ประธาน+have/has+ been + กริยาเติม ing ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและก็คงจะดำเนินต่อไปปอีกในอนาคต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They’ve been talking about things for years.
แปลว่า : เขาพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว

She’s been studying German for six months.
แปลว่า : หล่อนเรียนภาษาเยอรมันมา 6 เดือน

2. such as ตัวอย่างเช่น
There’re many kinds of fruit that I like such as banana mangoes and rambutans.
แปลว่า : ผลไม้หลายอย่างที่ฉันชอบ เช่น กล้วย มะม่วง และ เงาะ

Dialogue 2

George : I’m really worried that I won’t make my appointments because of the traffic.
แปลว่า : ผมกังวลว่าจะต้องผิดนัด เพราะรถมันติดเหลือเกิน

Marie : Try to schedule them in the middle of in the day. The traffic is worst from seven the morning until about ten. In the afternoon, rush hour starts around 4:30.
แปลว่า : พยายามนัดตอนกลางวันซิ เพราะรถจะติดมากในช่วงเช้าตอน 7 โมง ถึง10 โมง ในตอนบ่ายจะเริ่มติดต้งแต่ 4 โมงครึ่ง

George : How long does it last?
แปลว่า : แล้วมันจะติดนานเท่าไรล่ะ

Marie : Sometimes as late as 8:00.
แปลว่า :บางทีก็เกือบ 2 ทุ่ม

George : Oh, no! Marie it’s any comfort, people are pretty understanding if you’re la Everyone’s If been caught in traffic jams.
แปลว่า : โอ้ แย่จัง

George: I’d go mad if I lived here
แปลว่า : ผมจะต้องเป็นบ้าแน่ๆ ถ้าผมอาศัยอยู่ที่นี่

Marie : Here’s another hint. Look on your map for the river taxis.
แปลว่า : ลอใช้วิธีนี้ดูซิ ดูแผนที่ของเรือรับจ้างซิ

George : Are these ferries
แปลว่า : เรือโดยสารพวกนี้น่ะเหรอ

Marie : Yes, small ones. Sometimes you can avoid traffic that way. They only run during daylight hours, though.
แปลว่า : ใช่ แต่ลำเล็ก บางครั้งคุณสามารถเลี้ยงการจราจรที่ติดขัดได้โดยใช้วิธีนี้ แต่มันจะวิ่งเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประโยคเงื่อนไขหรือที่เรารู้จักกันคือ Conditional Sentence
ในภาษาอังกฤษ มีประโยคเงื่อนไขที่ยิมใช้ทั้งหมดแค่ 3 แบบคือ

1.เงือนไขที่เป็นจริงหรือไม่ก็ได้ รูปประโยคจะใช้
If + Present Simple Tense + Future Simple Tense
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he comes, will ask him.
แปลว่า : ถ้าเขามา ฉันจะถามเขา ( ในความเป็นจริงเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้ )

2.เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ รูปประโยคจะใช้
If + Past Simple Tense + Future in the Past
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If I were a bird, I would fly around the world.
แปลว่า : ถ้าฉันเป็นนก ฉันจะบินรอบโลก ( ที่จริงแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ )

3.เงือนไขที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นล้ว รูปประโยคจะใช้
If + Past Perfect Tense + ประโยคที่มี would have + กริยาช่องที่ 3
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
lf he had worked here, he would have got more salary
แปลว่า : ถ้าเขาทำงานที่นี่ เขาจะได้เงินเดือนที่มันมากขึ้น (ในความเป็นจริงเขาทำงานที่อื่นและได้เงินเดือนที่มันน้อยกว่า)

Dialogue 3

Maura : Speaking of traffic, did you see that the governor just issued the new study?
แปลว่า : พูดถึงเรื่องราวการจราจร คุณเห็นไหมว่าท่านผู้ว่าเพิ่งจะให้มีการศึกษาเรื่องนี้ใหม่

Robert : What a waste of money. He could have asked us. Governor, traffic is a big mess. It’s approaching permanent gridlock.
แปลว่า : ช่างสิ้นเปลืองจริงๆ ท่านถามเราก็ได้ท่านผู้ว่าการจราจรเป้นเรื่องยุ่งเหยิงมากๆ มันกำลังใกล้จะเป็นการจราจรที่ติดขัดถาวรแล้วนะครับ

Maura : That’s more or less what it concluded. Traffic now moves about six kilometers per hour. At the current rate, it will move at three kilometers per hour next year.
แปลว่า : นั้นก็คือสิ่งที่พอจะสรุปได้ ขณะนี้การจราจรเคลื่อนที่ประมาณ 6 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงในอัตราปัจจุบัน และมันจะเคลื่อนที่ 3 กิโลเมตรในชั่วโมงในปีหน้า

Robert : Most people can walk faster than three kilometers an hour.
แปลว่า : คนส่วนใหญ่สามารถเดินได้เล่นกว่า 3 กิโลเมตรต่อชัวโมง

Maura : Well, I know I can walk faster than this taxi. I’m really getting antsy. Let’s get out.
แปลว่า : ใช่ ฉันรู้ว่าฉันสามารถเดินได้เร็วกว่ารถแท็กซี่คันนี้อีก ฉันรู้สึกหงุดหงิดจริงๆ เราลงจากรถกันเถอะ

Robert : Good idea. We can have something to eat while we wait for the traffic to die down.
แปลว่า : เป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียว เราสามารถหาอะไรกินในระหว่างที่รอให้การจราจรคล่องตัวขึ้นได้

Maura : If it doesn’t, we can still walk home.
แปลว่า : ถ้ารถยังติดอยู่ละก็ เราก็ยังเดินกลับบ้านได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.Speaking of… พูดถึงเรื่อง
กริยาในรูป Gerund หรือคำกริยาที่เติม ing. เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค Speaking of… เป็นสำนวนเมื่อจะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Speaking of our new teacher, she looks so serious that we dare not ask her anything.
แปลว่า : พูดถึงเรื่องครูคนใหม่ของเรา หล่อนดูเครียดจนไม่กล้าถามอะไรเขาเลย

2. What a… ในที่นี้เป้น Exclamatory Adjective หรือคำคุณศัพท์สดงการอุทาน หมายถึง คำคุณศัพทื What ที่ใช้ขายนาม เพื่อให้เป็นคำอุทาน
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a waste of money! What a pity!
แปลว่า : น่าเสียดายจริงๆ

คลิกอ่านคำศัพท์ >> ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

แชร์เลย