คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการสนทนา

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค จากคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้สำหรับใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ คำศัพท์และตัวอย่างประโยค take(a trip)… แปลว่า เดินทาง -I’m going […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการสนทนา

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค จากคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้สำหรับใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์และตัวอย่างประโยค

take(a trip)…
แปลว่า เดินทาง

-I’m going to take a trip aborad.
แปลว่า ฉันจะเดินทางไปต่างประเทศ

-She takes a trip to Califonia every summer.
แปลว่า เธอเดินทางไปแคลิฟอร์เนียทุกๆฤดูร้อน

-Last year they took a trip to the mountains.
แปลว่า เมื่อปีที่แล้วพวกเขาเดินทางไปภูเขา

-Didn’t you take a trip by air to Mexico last year?
แปลว่า เมื่อปีที่แล้วคุณไม่ได้เดินทางทางอากาศไปเม็กซิโกหรือ

have(a good time)…
แปลว่า มี(ความสุข)…

-I hope you have a good time on your trip.
แปลว่า ฉันหวังว่าคุณคงมีความสุขกับการเดินทางของคุณ

-We’re having a good time.
แปลว่า พวกเรากำลังมีความสุข

-She has a good time when she goes to the mountains.
แปลว่า เธอมีความสุขเมื่อเธอไปภูเขา

-We had a good time at the movies last night.
แปลว่า พวกเรามีความสุขที่โรงภาพยนตร์เมื่อคืนนี้

pack….
แปลว่า จัด…

-I haven’t packed my suitcases yet.
แปลว่า ฉันยังไม่ได้จัดกระเป๋าเดินทางของฉันสักที

-She’s packing her suitcases now.
แปลว่า เธอกำลังจัดกระเป๋าเดินทางของเธออยู่

-They packed their suitcases yesterday.
แปลว่า พวกเขาจัดกระเป๋าเดินทางของพวกเขาเมื่อวานนี้

injure, be injured…
แปลว่า บาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บ

-His friend was injured in an airplane crash.
แปลว่า เพื่อนของเขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน

-Please help me. I’m injured.
แปลว่า กรุณาช่วยฉันด้วย ฉันได้รับบาดเจ็บ

-Are you injured?
แปลว่า คุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า

-I hope you didn’t injure yourself.
ฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเอง

go(for a walk)
แปลว่า ไป(เดินเล่น)

-Would you like to go tor a walk?
แปลว่า คุณจะไปเดินเล่นหรือเปล่า

-He goes for a walk betore dinner every right.
แปลว่า เขาไปเดินเล่นก่อนรับประทานอาหารค่ำเป็นประจำทุกคืน

-We went for a walk last night.
แปลว่า พวกเราไปเดินเล่นเมื่อคืนนี้

-Are you going for a walk now?
แปลว่า คุณจะไปเดินเล่นดูใช่ไหม

land…
แปลว่า จอด

-The plane landed ten minutes ago.
แปลว่า เครื่องบินจอดเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว

-The plane will land in Mexico in the morning.
แปลว่า เครื่องบินจอดที่เม็กซิโกในเวลาตอนเช้า

-The airplane landed at the airport here at 10 o’clock last night.
แปลว่า เวลา 10 โมงเมื่อคืนนี้ เครื่องบินจอดที่สนามบินนี้

-What time did the the plane land?
แปลว่า เครื่องบินจอดเวลากี่โมง?

be anxious(to)
แปลว่า กระตือรือร้น

-I am anxious to know what your decision is.
แปลว่า ผมกระตือรือรันที่จะรู้ถึงการตัดสินใจของคุณ

-We were anxious to know what your decision was.
แปลว่า เรากระตือรือร้นที่จะรู้ถึงการตัดสินใจของคุณ

-Are you anxious to go to California?
แปลว่า คุณกระตือรือร้นที่จะไปแคลิฟอร์เนียหรือเปล่า

change(one’s) mind, make up(one’s) mind….
แปลว่า เปลี่ยนใจ ตัดสินใจ

-She often changes her mind.
แปลว่า เธอเปลี่ยนใจอยู่บ่อยๆ

-We changed our minds and decided not to go to California.
แปลว่า พวกเราเปลี่ยนใจแล้ว และตัดสินใจที่จะไม่ไปแคลิฟอร์เนีย

-They’ve already made up their minds.
แปลว่า พวกเขาได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว

-She makes up her mind, and then she changes her mind.
แปลว่า หล่อนตัดสินใจ และต่อมาหล่อนก็เปลี่ยนใจ

refuse to, be willing to accept
แปลว่า ปฏิเสธ, เต็มใจยอมรับ

-They refuse to go to California.
แปลว่า พวกเขาปฏิเสธที่จะไปแคลิฟอร์เนีย

-He refused to go the movies last night.
แปลว่า เขาปฏิเสธที่จะดูภาพยนตร์เมื่อคืนนี้

-Are you willing to accept my plan?
แปลว่า คุณเต็มใจยอมรับแผนงานของฉันไหม

-She wasn’t willing to accept our decission.
แปลว่า เธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับการตัดสินใจของพวกเรา

persuade, influence…
แปลว่า เกลี้ยกล่อม ชักชวน ทำให้เชื่อ

-I want to persuade you to change your mind.
แปลว่า ฉันต้องการเกลี้ยกล่อมให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณ

-They persuaded us to buy a new car.
แปลว่า พวกเขาเกลี้ยกล่อมให้พวกเราซื้อรถคันใหม่

-He didn’t want to say anything to influence my decision.
แปลว่า เขาไม่ต้องการพูดอะไรที่จะชักชวนการตัดสินใจของฉัน

-Bill influenced my decision.
แปลว่า บิลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของฉัน

accept…
แปลว่า ยอมรับ

-Will you accept my advice?
แปลว่า คุณจะยอมรับคำแนะนำของฉันไหม

-We accepted their advice in buying a new car.
แปบว่า พวกเรายอมรับคำแนะนำของพวกเขาในการซื้อรถคันใหม่

-I can’t accept your decision.
แปลว่า ฉันไม่สามารถยอมรับการตัดสินใจของคุณได้

say
แปลว่า พูด กล่าว

-He did’t want to say anything to ingluence me.
แปลว่า เขาไม่ต้องการพูดอะไรที่กระทบกระเทือนฉัน

-She says that she plans to spend two days in the mountains.
แปลว่า เธอพูดว่าเธอมีแผนการใช้ชีวิตสัก 2 วันที่ภูเขา

-Yesterday we said that we planned to buy a new car. insist
แปลว่า เมื่อวานนี้ พวกเรากล่าวว่า พวกเรามีแผนการที่จะซื้อรถคันใหม่

assume…
แปลว่า คาดคะเน ทาย

-I assume you’re decided against buying a new car.
แปลว่า ฉันคาดคิดว่า คุณตัดสินใจไม่ซื้อรถคันใหม่

-She assumes we’re not going to California this year.
แปลว่า เธอคาดว่าพวกเราจะไม่ไปแคลิฟอร์เนียในปีนี้

-Why did you assume we were going to California?
แปลว่า ทำไมคุณถึงคาดว่าพวกเราจะไปแคลิฟอร์เนีย

insist(on)…
แปลว่า ยืนยัน

-She insists the doesn’t make any diffcrence to her.
แปลว่า เธอยืนยันว่ามันไม่ได้ทำความแตกต่างใดๆให้กับเธอเลย

-He insisted that it didn’t make any difference to him.
แปลว่า เขายืนยันว่ามันไม่ได้ทำความแตกต่างใดๆให้กับเขาเลย

-Why do you insist on going to the mountains?
แปลว่า ทำไมคุณถึงยืนยันที่จะไปเที่ยวภูเขา

-They insted on buying a new car.
แปลว่า พวกเขายืนยันที่จะซื้อรถคันใหม่

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้