บทสนทนาภาษาอังกฤษ What happened?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ How does this feel? A man goes to […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

How does this feel?

A man goes to the doctor. He had an accident and he is worried that he might have broken his arm.
แปลว่า ชายคนหนึ่งไปหาหมอ เขามีอุบัติเหตุและรู้สึกกังวลว่าเขาอาจแขนหัก

Doctor: What happened?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นครับ

Man: I fell while walking down the stairs. I think I broke my arm.
แปลว่า ผมตกบันไดระหว่างที่ผมกำลังเดินครับ ผมคิดว่าผมแขนหัก

Doctor: Let me look at it… How does this feel?
แปลว่า ให้ผมดูหน่อยนะครับ… รู้สึกยังไงบ้างครับ

Man: Ouch! That’s terribly painful.
แปลว่า โอ๊ย! มันปวดมากเลยครับ

Doctor: Don’t worry. We’ll fix you up. Are you allergic to any medication?
แปลว่า ไม่ต้องกังวลนะครับ เราจะรักษาคุณเอง คุณแพ้ยาอะไรไหมครับ

Man: Not that I know of.
แปลว่า เท่าที่ผมรู้ก็ไม่มีนะครับ

Doctor: First, l am going to give you something to stop the pain. Then we’ll take some X-rays.
แปลว่า อันดับแรก ผมจะให้ยาระงับปวด หลังจากนั้นเราก็จะไปเอ็กซเรย์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

broken arm
แปลว่า แขนหัก

might
แปลว่า อาจจะ

staris
แปลว่า บันได

Ouch!
เป็นคำอุทาน แปลว่า โอ๊ย!

fell
แปลว่า ตก หล่น

allergic to medication
แปลว่า แพ้ยา

Not that I know of
แปลว่า เท่าที่รู้มาคือไม่มี

accident
แปลว่า อุบัติเหตุ

terribly
แปลว่า ร้ายแรง หนักหนา

painful
แปลว่า เจ็บปวด แสบ ปวดร้าว

x-rays
แปลว่า เอ็กซเรย์

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) is worried that…
แปลว่า (ชื่อ)รู้สึกกังวลว่า…

Let me look at it.
แปลว่า ขอฉันดูมันหน่อย

How does this feel?
แปลว่า รู้สึกอย่างไรบ้าง

That’s terribly painful.
แปลว่า ปวดมากเลย

Are you allergic to…?
แปลว่า คุณแพ้…หรือเปล่า

I’m going to give you something to…
แปลว่า ฉันจะให้บางอย่างแก่คุณเพื่อ…

แชร์เลย