บทสนทนาภาษาอังกฤษ What’s the matter?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Kim: Hi, Jame and sorry I’m late. I […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ What’s the matter?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค
EnglishConversationAjarnTonAmorn
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Kim: Hi, Jame and sorry I’m late. I don’t feel very well today.
แปลว่า สวัสดีเจมส์ฉันขอโทษด้วยที่มาสาย วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี

Jame: I’m sorry to hear that. What’s the matter?
แปลว่า เสียใจด้วยนะ เป็นอะไรหรอ

Kim: I have a headache and a sore throat. I think I have a temperature, too.
แปลว่า ฉันปวดหัวแล้วก็เจ็บคอฉันคิดว่าฉันมีไข้ด้วย

Jame: Why don’t you go home and rest? and if you have a sore throat, don’t talk a lot.
แปลว่า ทำไมคุณไม่กลับบ้านและพักผ่อนล่ะ และถ้าคุณเจ็บคอก็อย่าพูดเยอะเลย

Kim: I wish I could do that. But what about work?.. Say, where are all the staff?
แปลว่า ฉันหวังว่าจะทำอย่างนั้นได้แต่เรื่องงานล่ะ ว่าแต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนกัน?

Jame: Well, they are sick, too. I think everyone has the flu. They all have headaches, sore throats, and running noses.
แปลว่า พวกเขาก็ป่วยเหมือนกัน ผมคิดว่าทุกคนเป็นไข้หวัดนะ พวกเขาก็ปวดหัว เจ็บคอ แล้วก็มีน้ำมูก

Kim: Oh, that’s too bad.
แปลว่า โอ้ แย่จังเลย

Jame: Everybody except Jack.
แปลว่า ทุกคนเลยยกเว้นแจ๊ค

Kim: What’s the matter with Jack?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นกับแจ๊คหรอ

Jame: He have the runs, and a fever.
แปลว่า เขาท้องร่วงแล้วก็มีไข้

Kim: Oh, poor Jack.
แปลว่า โอ้น่าสงสารแจ็คจัง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

have a temperature
เป็นสำนวนหมายความว่า มีไข้สูงมีความหมายเหมือนกับ have a fever นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค
He has a temperature and has gone to bed.
แปลว่า เขามีไข้สูงและได้เข้านอนแล้ว

Do you have a temperature?
แปลว่าคุณมีไข้สูงหรือเปล่า

runny nose
แปลว่า น้ำมูกไหลซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งของไข้หวัด

have the runs
เป็นสำนวนหมายความว่าท้องร่วงท้องเสีย

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I had to run this afternoon.
แปลว่า ฉันท้องร่วงเมื่อบ่ายนี้

แชร์เลย