บทสนทนาภาษาอังกฤษ The worst store

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างบทสนทนา ตัวอย่างสถานการณ์บทสนทนาภาษาอังกฤษ The worst dolls store Lily: Hi, Lizzy what’s […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างบทสนทนา

ตัวอย่างสถานการณ์บทสนทนาภาษาอังกฤษ

The worst dolls store

Lily: Hi, Lizzy what’s the matter?
แปลว่า สวัสดีลิซซี่ เป็นอะไรไปหรือ

Lizzy: Well, I just came back from Doll City.
แปลว่า ฉันเพิ่งกลับมาจากดอลซิตี้

Lily: Doll City? They have the most wonderful go in Worldland, right?
แปลว่า ดอลซิตี้หรอเขามีตุ๊กตาที่วิเศษสุดในเวิล์ดแลนด์ถูกไหม?

Lizzy: Wrong! They have a small selection of dolls! and their dolls are the most dangerous ones around! Doll City is really the worst doll store in Wordland.
แปลว่า ไม่เลยพวกเขามีตุ๊กตานิดเดียวเองและตุ๊กตาของพวกเขาก็เป็นตุ๊กตาที่อันตรายที่สุดในละแวกนี้
ดอลซิตี้เป็นร้านขายตุ๊กตาที่แย่ที่สุดในเวิล์ดแลนด์จริงๆ

Lily: That’s terrible.The ad says Doll City is the biggest doll store in Freshville.
แปลว่า แย่จังโฆษณาบอกว่า doll city ไปร้านขายตุ๊กตาที่ใหญ่ที่สุดในเฟรชวิลล์

Lizzy: Well, The people of Doll City are not honest, because their ad is not correct. It isn’t big at all.
แปลว่า อือ คนของดอลซิตี้ไม่ซื่อสัตย์น่ะสิเพราะว่าโฆษณาของเขาไม่ถูกต้องเลย มันไม่ใหญ่เลยแม้แต่นิดเดียว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

What’s the matter?
เป็นสำนวนที่ใช้ถามเพื่อต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What’s the matter with Jimmy?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นกับจิมมี่หรอ

แชร์เลย