บทสนทนาภาษาอังกฤษ You can say that again!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ You can say that again. Surachai and Pattana […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

You can say that again.

Surachai and Pattana are roommates. Surachai is a regular at the corner coffee shop.
แปลว่า สุรชัยกับพัฒนาเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน สุรชัยเป็นขาประจำที่ร้านกาแฟตรงหัวมุม

Surachai: I noticed the new coffee machine on the corner.
แปลว่า ฉันสังเกตุเก็นเครื่องทำกาแฟรุ่นใหม่อยู่ตรงหัวมุมนะ

Pattana: It’s good, isn’t it? Now we don’t have to run to the corner coffee shop all the time.
แปลว่า มันดีไหมหล่ะ ตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปที่ร้านกาแฟตรงหัวมุมตลอดเวลา

Surachai: What are you talking about? I like that place. It was like my office.
แปลว่า คุณพูดถึงเรื่องอะไรหรือ ที่ฉันชอบที่นั่น เพราะมันเหมือนที่ทำงานของฉัน

Pattana: You can say that again. I thought you lived there.
แปลว่า คุณพูดแบบนั้นได้(ใช่เลย เห็นด้วย) ฉันคิดว่าคุณอาศัยอยู่ที่นั่น

Surachai: You know how convenient coffee shopps are in Japan. You can read, eat, meet people, and even talk about business there.
แปลว่า คุณรู้ไหมร้านกาแฟสะดวกสะบายยังไง คุณสามารถอ่านหนังสือ กินอาหาร พบปะผู้คน และแม้กระทั่งคุยเรื่องธุรกิจที่นั่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

notice
แปลว่า สังเกต

run to
แปลว่า วิ่งไป

cornor coffee shop
แปลว่า ร้านกาแฟตรงหัวมุม

take about
แปลว่า พูดเกี่ยวกับเรื่อง

even talk about
แปลว่า แม้กระทั่งพูดถึงเรื่อง

roommates
แปลว่า เพื่อนร่วมห้อง

regular
แปลว่า ขาประจำ

convenient
แปลว่า ความสะดวกสบาย

all the time
แปลว่า ตลอดเวลา

business
แปลว่า กิจธุระ

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

I notice…
แปลว่า ฉันสังเกตุเห็น…

It’s good, Isn’t it?
แปลว่า มันดีไม่ใช่หรอ

We don’t have to…
แปลว่า เราจะได้ไม่ต้อง…

What are you talking about?
แปลว่า คุณพูดถึงเรื่องอะไร

You can say that again.
แปลว่า คุณพูดแบบนั้นได้ (ใช่เลย เห็นด้วย)

You know how convenient coffee shops are in Japan.
แปลว่า คุณรู้ไหมว่าร้านกาแฟในญี่ปุ่นสะดวกสบายอย่างไร

แชร์เลย