การเติม ing ท้ายคำกริยา ภาษาอังกฤษ

กฎการเติม ing ท้ายคำกริยา ภาษาอังกฤษ หลักการเติม ing การเปลี่ยนรูป ทำอย่างไร วิธีเติม ing […]

กฎการเติม ing ท้ายคำกริยา ภาษาอังกฤษ หลักการเติม ing การเปลี่ยนรูป ทำอย่างไร วิธีเติม ing ให้คำกริยา มีกี่แบบ อะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง

1. การเติม ing คำกริยาทั่วไป สามารถทำการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาได้เลย เช่น

watch เติม ing เป็น watching
walk เติม ing เป็น walking
talk เติม ing เป็น talking
look เติม ing เป็น looking
work เติม ing เป็น working
eat เติม ing เป็น eating

2. การเติม ing คำกริยาพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ และก่อนหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 1 ตัว ต้องทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีก 1 ตัว ก่อน แล้วทำการเติม ing เช่น

put เมื่อทำการเติม ing จะเป็น putting
stop เมื่อทำการเติม ing จะเป็น stopping
run เมื่อทำการเติม ing จะเป็น running
rub เมื่อทำการเติม ing จะเป็น rubbing

3. การเติม ing คำกริยา 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ ก่อนหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 1 ตัว และเน้นเสียงหนักที่พยางค์ท้าย ต้องทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีก 1 ตัว ก่อน แล้วทำการเติม ing เช่น

forget เมื่อทำการเติม ing จะเป็น forgetting
begin เมื่อทำการเติม ing จะเป็น beginning
prefer เมื่อทำการเติม ing จะเป็น preferring

4. การเติม ing คำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ออกก่อน แล้วทำการเติม ing เช่น

come เมื่อทำการเติม ing จะเป็น coming
move เมื่อทำการเติม ing จะเป็น moving

5. การเติม ing คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อน แล้วทำการเติม ing เช่น

tie เมื่อทำการเติม ing จะเป็น tying
die เมื่อทำการเติม ing จะเป็น dying
lie เมื่อทำการเติม ing จะเป็น lying

6. การเติม ing คำกริยาที่ลงท้ายด้วย l และก่อนหน้าตัว l เป็นสระ 1 ตัว ต้องทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีก 1 ตัว ก่อน แล้วทำการเติม ing เช่น

control เมื่อทำการเติม ing จะเป็น controlling

แชร์เลย