การใช้ have กับ have got ต่างกันอย่างไร การทำเป็นคำถาม ปฏิเสธ สำนวนต่างๆ

Have and have got การใช้ have และ have got ในภาษาอังกฤษ […]

Have and have got
การใช้ have และ have got ในภาษาอังกฤษ

ในบทความสอนภาษาอังกฤษหัวข้อนี้ เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง have และ have got กัน ซึ่งในความหมายที่ต้องการบอกว่า มี หรือ เป็นเจ้าของ ภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า have got มากกว่าคำว่า have ครับ [ตำราไวยากรณ์สมัยก่อน จะบอกว่า UK มักใช้ have got ในความหมาย possess และ be ill มากกว่า have ครับ] แต่เวลาใช้จริง ไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัวครับ เพียงแค่ระวังการใช้โครงสร้างให้ถูกต้อง เรียนได้จากบทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ครับ

คำว่า have และ have got ใช้ได้เกือบจะเหมือนกันหมด แต่ลองศึกษาและสังเกตรายละเอียดข้อแตกต่าง จากเนื้อหาบทเรียนต่อไปนี้ครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I have got a new car. หรือ
I have a new car. ก็ไม่ผิดครับ

He has got two brothers.
หรือ He has two brothers. ก็ได้ครับ

คำอธิบายเพิ่มเติม have เมื่อใช้กับประธาน he, she, it จะเปลี่ยนเป็น has ศึกษาจากสรรพนามต่อไปนี้ครับ

I have
You have
We have
They have

He has
She has
It has

ผู้เรียนสามารถใช้ have หรือ have got กับโรค อาการเจ็บปวดต่างๆ ได้ด้วย เช่น

I have a headache. หรือ
I have got a headache. หรือ
I’ve got a splitting headache. ก็พูดได้หมดเลยครับ

คำศัพท์ควรรู้
headache (noun – คำนาม) a pain you feel inside your head
= อาการปวดหัว

สิ่งที่ต้องระวัง คือการสร้างประโยคคำถาม และปฏิเสธครับ

การสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ โดยใช้ have / have got
Have = Do you have any money?
Have got = Have you got any money?

การสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ โดยใช้ have / have got
Have = I don’t have any money.
Have got = I haven’t got any money.

เมื่อใช้ have กับอดีต

ในกรณีที่พูดถึงอดีต ใช้ had โดยไม่มี got ตามครับ
She had long fair hair when she was a child.
คำศัพท์ควรรู้
child = เด็ก (1 คน) , children = เด็กๆ (มากกว่า 1 คน)

ในประโยคคำถาม และปฏิเสธที่เป็นอดีต (past) ให้ใช้ did / didn’t เช่น

คำถาม – อดีต
Did they have a car when they were living in Paris?

ปฏิเสธ – อดีต
I didn’t have a watch, so I didn’t know the time.

หรือ Question tag
She had long fair hair, didn’t she?

สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ have ที่ควรรู้

คำว่า have ไม่ได้แปลว่า “มี” แค่อย่างเดียวนะครับ ลองดูวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้ครับ

have breakfast แปลว่า ทานอาหารเช้า
have dinner แปลว่า ทานอาหารเย็น
have a cup of coffee แปลว่า ดื่มกาแฟ (สักแก้ว)
have a cigarette แปลว่า สูบบุหรี่
have a bath แปลว่า อาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ)
have a shower แปลว่า อาบน้ำ (ฝักบัว)
have a swim แปลว่า ว่ายน้ำ
have a rest แปลว่า พักผ่อน
have a party แปลว่า จัดปาร์ตี้
have a holiday แปลว่า มีเวลาพักฮอลิเดย์
have a nice time แปลว่า มีช่วงเวลาที่ดี
have an accident แปลว่า เกิดอุบัติเหตุ
have an experience แปลว่า มีประสบการณ์
have a dream แปลว่า มีความฝัน
have a look (at something) แปลว่า ดู (บางสิ่ง, บางอย่าง)
have a chat (with somebody) แปลว่า พูดคุย (กับใคร)
have a baby (= give birth to a baby) แปลว่า มีลูก
have difficult แปลว่า ยากลำบาก
have trouble แปลว่า มีปัญหา
have fun แปลว่า มีความสุขสนุกสนาน

Look at these examples.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การใช้ HAVE
We have three cats.
Emma has toothache.
Daniel doesn’t have a car.
Do you have the address? ~ Yes, I do.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การใช้ HAVE GOT
We’ve got three cats.
Vicky has got blue eyes.
Have you got a ticket? ~ No, I haven’t.

Note that we do not use have got in short answers (No, I haven’t.).

แชร์เลย