การใช้ linking words

Linking words We use the present simple for the future […]

Linking words

We use the present simple for the future after these linking words of time:
after, as, as soon as, before, by the time, until, when, while.

– I’m starting a job in sales after I finish college.
ฉันเริ่มงานการขายหลังจากที่ฉันจบวิทยาลัย

As soon as you hear any news, will you let me know?
ทันทีที่คุณได้ยินข่าวใดๆ คุณจะแจ้งให้ฉันทราบใช่ไหม

– I must get to the bank before it closes.
ฉันจะต้องไปธนาคารก่อนที่มันจะปิด

– They’ll have stopped serving meals by the time we get to the restaurant.
พวกเขาจะหยุดเสิร์ฟอาหารตอนที่เราไปถึง

We also use the present simple for the future after if.

If you come in late tonight, please don’t make a noise.
ถ้าคืนนี้คุณมาดึก โปรดอย่าส่งเสียงดัง

แชร์เลย