การใช้ Question Words คืออะไร ใช้อย่างไร การสร้างคำถาม การตอบ

Question Words Question Words คืออะไร ถามแบบไหน ให้ได้คำตอบที่ต้องการ Question Words หมายถึงคำที่แสดงคำถาม […]

question words คืออะไร ใช้อย่างไร ตัวอย่าง What Where Why How When Who

Question Words

Question Words คืออะไร ถามแบบไหน ให้ได้คำตอบที่ต้องการ

Question Words หมายถึงคำที่แสดงคำถาม ได้แก่คำว่า Who, Whom, What, When, Where, Why, Whose, Which และ How

ซึ่งเมื่อใดที่คำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยค และลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถาม ประโยคนั้นถือว่าเป็นประโยคคำถาม ซึ่งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Words จะเป็นการถามที่ต้องการคำตอบแบบตรงประเด็น เช่น ถ้าถามด้วย Where ซึ่งแปลว่า ที่ไหน คำตอบจะบอกสถานที่

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

* การใช้ Who ถามว่า ใคร

– Who did this?
แปลว่า ใครทำสิ่งนี้

– Who’s she?
แปลว่า หล่อนคือใคร

– Who are all those people?
แปลว่า คนพวกนั้นคือใคร

* การใช้ Whom ถามว่า ใคร (รูปกรรม)

– To whom do you wish to speak?
แปลว่า ใครที่คุณต้องการพูดด้วย

* การใช้ What ถามว่า อะไร

– What time is it?
แปลว่า มันเป็นเวลาอะไร (กี่โมง)

– What books did you buy?
แปลว่า คุณซื้อหนังสืออะไรมา

– What size shoes do you take?
แปลว่า คุณใส่รองเท้าขนาด(เบอร์)อะไร

* การใช้ When ถามว่า เมื่อไหร่

– When are you going?
แปลว่า คุณจะไปตอนไหน

– When is supper going to be ready?
แปลว่า อาหารค่ำจะพร้อมตอนไหน

* การใช้ Where ถามว่า ที่ไหน

– Where does he live?
แปลว่า เขาอยู่ที่ไหน

– Where are we going?
แปลว่า พวกเรากำลังจะไปไหน

– Where did you put my umbrella?
แปลว่า คุณเอาร่มฉันไปวางไว้ไหน

* การใช้ Why ถามว่า ทำไม

– Why did you choose to live in Bangkok?
แปลว่า ทำไมคุณเลือกอยู่ที่กรุงเทพฯ

– Why do you like living in Bangkok?
แปลว่า ทำไมคุณถึงชอบการอยู่ในกรุงเทพฯ

– Why should I help him?
แปลว่า ทำไมฉันต้องช่วยเขาด้วยล่ะ

* การใช้ Whose ถามว่า ของใคร

– Whose is this bag?
แปลว่า นี่คือกระเป๋าของใคร
(หรือ Whose bag is this?)

– Do you know whose car that is?
แปลว่า คุณรู้ไหมว่านั่นรถของใคร

* การใช้ Which ถามว่า อันไหน

– Which time suits you better – 12.30 or one o’clock?
แปลว่า เวลาไหนที่คุณสะดวกกว่า เที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมง

– Which party would you prefer to go to – Nadech’s or Yaya’s ?
แปลว่า คุณอยากไปงานเลี้ยงไหนมากกว่า ของณเดชน์หรือญาญ่า

* การใช้ How ถามว่า อย่างไร

– How do we get to the town from here?
แปลว่า จากที่นี่เราจะเข้าเมืองได้อย่างไร

– How does this machine work?
แปลว่า เครื่องนี้ทำงานอย่างไร

– How do you plan to spend your holiday?
แปลว่า คุณวางแผนที่จะใช้ช่วงพักร้อนไว้อย่างไร

ตัวอย่างการถาม และตอบภาษาอังกฤษ

Where are they from?
พวกเขามาจากที่ไหน

ผู้ถามต้องการจะทราบสถานที่ เพราะ Question Words คือ “Where” ผู้ตอบจะต้องตอบให้ตรงประเด็น เช่น

Where is he from?
เขา(ผู้ชาย) มาจากที่ไหน

He is from London.
เขา(ผู้ชาย) มาจากลอนดอน

แชร์เลย