แบบฝึกหัด การใช้ Do และ Make พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ Do และ Make (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 14]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ do กับ make

 การใช้ Do และ Make
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 14]

แชร์เลย