แบบฝึกหัด การใช้ much และ many พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ much และ many (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ much many
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ much และ many พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ much และ many
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

Much or Many

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องลงทะเบียน ทำแล้วทราบผลทันที

วิธีการทำแบบทดสอบ
* กด Start quiz เพื่อเริ่มทำ
* เลือกคำตอบ และ กด Next เพื่อทำข้อถัดไป
* กด Finish quiz เมื่อทำครบ แล้วดูคะแนน

** กด Restart quiz เพื่อลองทำใหม่
** กด View questions เพื่อดูเฉลยทุกข้อที่ทำไป

แบบทดสอบเรื่อง การใช้ much และ many พร้อมแล้วเริ่มกันเลย!

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 510

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้