การเรียงลําดับ adjective (คำคุณศัพท์)

การเรียงลําดับ adjective (คำคุณศัพท์) ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจเกิดความสับสน เมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) มากกว่า 1 คำ มาพร้อมๆ […]

การเรียงลำดับ adjective

การเรียงลําดับ adjective (คำคุณศัพท์)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจเกิดความสับสน เมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) มากกว่า 1 คำ มาพร้อมๆ กัน มีวิธีการที่จะช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษให้รู้ได้อย่างไร ว่าคำคุณศัพท์คำไหนควรมาก่อน หรือมาหลัง ศึกษาจากตารางสรุปการเรียงลําดับ adjective (Order of adjectives) เพื่อเรียงคําคุณศัพท์ให้ถูกต้อง จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ลำดับ
(order)
เกี่ยวกับ
(relating to)
ตัวอย่างคุณศัพท์
(examples)
1 ข้อคิดเห็น unusual, lovely, beautiful
2 ขนาด big, small, tall
3 ลักษณะที่ปรากฏ thin, rough, untidy
4 รูปทรง round, square, rectangular
5 อายุ young, old, youthful
6 สี blue, red, pink
7 ที่มา, ถิ่นฐาน Dutch, Japanese, Turkish
8 วัสดุ metal, wood, plastic
9 ประเภท general-purpose, four-sided, U-shaped
10 วัตถุประสงค์ cleaning, hammering, cooking

ตัวอย่างการเรียงลำดับ adjective คำคุณศัพท์

– It’s a long(4), narrow(8), plastic(10) brush.

– She’s a beautiful(1), tall(2), thin(3), young(5), black-haired(6), Scottish woman(7).

แชร์เลย