Adverb of Time คืออะไร

Adverb of Time กริยาวิเศษณ์บอกเวลา ในภาษาอังกฤษ ใช้ Adverb of Time สำหรับขยายกริยา […]

Adverb of Time กริยาวิเศษณ์บอกเวลา

ในภาษาอังกฤษ ใช้ Adverb of Time สำหรับขยายกริยา เพื่อบอกเวลาว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือใช้เวลานานเท่าไหร่ เช่น

Yesterday เมื่อวานนี้
Tomorrow พรุ่งนี้
Today วันนี้
Now ตอนนี้
Before ก่อน

ตำแหน่งในการวาง Adverb of Time มักจะวาง Adverb of Time ไว้ที่ท้ายประโยค โดยเฉพาะกรณีที่เป็นประโยคสั้นๆ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I’m having dinner with Mario tomorrow.
แปลว่า ฉันทานอาหารเย็นกับมาริโอ้พรุ่งนี้

I saw her yesterday.
แปลว่า ฉันเห็นหล่อนเมื่อวาน

แชร์เลย