การใช้ all, every, everybody, everyone, everything แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่าง

เรียนรู้ข้อแตกต่าง และการใช้ all กับ every (รวมถึง everybody / everyone / […]

เรียนรู้ข้อแตกต่าง และการใช้ all กับ every (รวมถึง everybody / everyone / everything) ในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในการใช้

all และ every

การใช้ All เปรียบเทียบกับ everybody และ everyone

โดยปกติ ภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ all แทนการใช้ everybody และ everyone

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Everybody enjoyed the party.
= ทุกคนสนุกกับปาร์ตี้
* ไม่พูดว่า All enjoyed the party.

แต่ถ้าหากผู้เรียนต้องการใช้ all ในภาษาอังกฤษ จะตามด้วย of us / you / them

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– All of us enjoyed the party.
= พวกเราทั้งหมดสนุกกับปาร์ตี้
* ไม่พูดว่า Everybody of us enjoyed the party.

การใช้ All เปรียบเทียบกับ everything

ในบางกรณี ผู้เรียนสามารถใช้ all หรือ everything ก็ได้

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I’ll do all I can to help. หรือ
– I’ll do everything I can to help.

ข้อควรระวัง

เราใช้ all + … ได้ แต่ไม่สามาถใช้ all คำเดียวโดดๆ ได้ เช่น

– Peter thinks he knows everything.
ไม่พูดว่า Peter knows all.

– Everything went wrong.
ไม่พูดว่า All went wrong.

การใช้ all ในสำนวน all about

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– He told me all about his holiday.
= เขาเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดเกี่ยวกับการไปเที่ยวของเขา

– All I’ve eaten today is a boiled egg.
= ทั้งหมดที่ฉันกินไปในวันนี้คือไข่ต้มฟองเดียว

การใช้ Every / Everybody / Everyone / Everything
คำเหล่านี้จะใช้ในรูปเอกพจน์

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Every seat in the room was taken.
* ไม่ใช้ were

– Everybody has arrived.
* ไม่ใช้ have arrived

ข้อควรระวัง

ถ้าหากมีคำสรรพนามตามมาข้างหลัง Everybody / Everyone มักใช้เป็น they, them, their

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Everybody said they enjoyed themselves.

แชร์เลย