การใช้ another และ other

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ another และ other

* วิธีการใช้ another
* another หมายถึง อีกอันหนึ่ง ไม่ชี้เฉพาะ อันไหนก็ได้

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: I’m going to have another piece of cake.
แปลว่า: ฉันจะกินเค้กอีกสักชิ้น

ภาษาอังกฤษ: Would you like another cup of coffee?
แปลว่า: คุณอยากจะได้กาแฟอีกสักแก้วไหม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ

– My passport is valid for another two years.
– She’s finished with that boyfriend and found herself another (one).

* วิธีการใช้ other

เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างและตัวอย่างประโยค

* other + plural noun
ภาษาอังกฤษ: Are there any other people we should ask?
ภาษาอังกฤษ: Are there any other people you want to invite?

* others ทำหน้าที่เป็น pronoun
ภาษาอังกฤษ: Some people like living in big cities, but others prefer the suburbs.

* the other + side/end
ภาษาอังกฤษ: Tony was waiting on the other side of the street.
ภาษาอังกฤษ: Put this chair at the other end of the table.

* the other ทำหน้าที่เป็น pronoun
ภาษาอังกฤษ: He has two kittens, one is black and the other is all white.

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

the other day แปลว่า เมื่อวันก่อน
the other night แปลว่า เมื่อคืนก่อน
some other day แปลว่า สักวันหนึ่ง
every other day แปลว่า วันเว้นวัน

แชร์เลย