การใช้ as บอกเหตุผล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ตัวอย่างพร้อมแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

as (reason / time)

บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ as บอกเหตุผล และเวลา[สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน]

* การใช้ as บอกเหตุผล (reason)

บางครั้ง as ก็ให้ความหมายเชิงบอกเหตุผล แปลเหมือนคำว่า because ก็ได้เช่นกัน โดยให้ความหมาย
ว่า เพราะว่า…, ด้วยเหตุว่า…

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– As it was a public holiday, all the shops were shut.
[ให้ความหมาย because it was a public holiday … ]
แปลว่า เพราะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้านค้าทั้งหมดจึงปิด

– As they live near us, we see them quite often.
แปลว่า เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ใกล้เรา เราจึงเจอพวกเขาค่อนข้างบ่อย

– We watched television all morning as we had nothing better to do.
แปลว่า พวกเราดูโทรทัศน์ตลอดทั้งเช้า เพราะว่าพวกเราไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทำ

* การใช้ as บอกเวลา (time)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ as เพื่อพูดเมื่อมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เกิดขึ้น
พร้อมกัน โดยให้ความหมายว่า เมื่อ…, ในขณะที่…

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I watched her as she opemed the letter.
[มีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ I watched และ she opened]
แปลว่า ฉันดูหล่อนขณะที่หล่อนเปิดจดหมาย

– As they walked along the street, they looked in the shop windows.
แปลว่า ขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนน พวกเขามองไปในหน้าต่างร้านค้านั้น

– Can you turn off the light as you go out, please?
แปลว่า คุณช่วยปิดไฟตอนคุณออกจากห้องได้ไหม [ปิดขณะออกจากห้อง]

// ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ยังสามารถใช้เพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่กำลังทำอย่างอื่นอยู่ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Bee slipped as she was gettig off the bus.
แปลว่า บีลื่น(ก้าวพลาด)ขณะที่หล่อนกำลังลงรถเมล์

– The thief was seen as he was climbing over the wall.
แปลว่า ขโมยคนนั้นถูกคนเห็นขณะที่เขากำลังปีนข้ามกำแพง

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn