การใช้ auxiliary verb กริยาช่วย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ auxiliary verb เรียนรู้ด้วยการสังเกต auxiliary verb จากตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ ที่มีกริยา 2 ตัว […]

การใช้ Auxiliary verb กริยาช่วย ภาษาอังกฤษ

การใช้ auxiliary verb

เรียนรู้ด้วยการสังเกต auxiliary verb จากตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ ที่มีกริยา 2 ตัว ซึ่งโดยปกติแล้วในภาษาอังกฤษ จะมีกริยาเพียง 1 ตัว ใน 1 ใจความประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่มี auxiliary verb (กริยาช่วย)

– I have lost my pens.
แปลว่า ฉัน(เพิ่ง)ทำปากกาหาย

– Adam can’t come to the party.
แปลว่า อดัมไม่สามารถมางานเลี้ยงได้

– The hotel was built three years ago.
แปลว่า โรงแรมนั้นสร้างมา 3 ปีแล้ว

– Where do you live?
แปลว่า คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

ตัวอย่างของ auxiliary verb หรือ กริยาช่วย ในภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างด้านบน ก็คือ have , can’t, was และ do

ผู้เรียนสามารถใช้ auxiliary verb เพียงคำเดียว เพื่อแทนข้อความที่เหลือทั้งหมดได้ หากไม่ต้องการที่จะพูดซ้ำ หรืออยากพูดให้สั้นลง เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A: Have you locked the door?
แปลว่า คุณล็อคประตูแล้วหรือยัง
B: Yes, I have. = ประโยคเต็มคือ Yes, I have locked the door.
ใช่ ฉันล็อคแล้ว

– Golf wasn’t working but Nan was.
แปลว่า กอล์ฟไม่ได้ทำงาน แต่แนนทำ (พูดถึงอดีต จึงใช้ was ไม่ใช้ is)
ประโยคเต็มจากส่วนที่ละไว้ คือ Nan was working.

โดยที่ verb to be (is, am, are , was, were) ซึ่งเป็นกริยาแท้ของประโยค ก็สามารถใช้ในลักษณะนี้ได้เหมือนกัน เช่น

A: Are you angry with him?
แปลว่า คุณโกรธเขาหรอ
B: Of course I’m not. = ประโยคเต็มคือ I’m not angry.
ไม่ได้โกรธแน่นอน

การใช้ verb to do (do, does, did) สำหรับประโยค present simple และ past simple เช่น

A: Do you like bananas?
แปลว่า คุณชอบกล้วยไหม
B: Yes, I do. = ประโยคเต็มคือ I like bananas.
แปลว่า ใช่ ฉันชอบ

A: Does she smoke?
แปลว่า หล่อนสูบบุหรี่ไหม
B: She did but she doesn’t any more.
แปลว่า หล่อนทำ(สูบ) แต่ตอนนี้ไม่ทำ(ไม่สูบ)แล้วล่ะ

ผู้เรียนสามารถใช้กริยาจำพวก have you? / isn’t she? / do they? เพื่อแสดงความสนใจอย่างสุภาพ ในสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึง เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A: I’ve just met Mario.
แปลว่า ฉันเพิ่งเจอมาริโอ้มา
B: Oh, have you? How is he?
แปลว่า โอ้! คุณเจอมาหรอ เขาเป็นไง

A: Sarah isn’t very well today.
แปลว่า ซาร่าไม่ค่อยดีเลยวันนี้
B: Oh, isn’t she? What’s worng with her?
แปลว่า โอ้! หล่อนไม่ค่อยดีหรอ เกิดอะไรขึ้นกับหล่อน

A: It rained every day during our holiday.
แปลว่า ฝนตกทุกวันเลยในช่วงวันหยุดพักร้อนของพวกเรา
B: Did it? What a pity!
แปลว่า อย่างนั้นหรอ น่าเสียดายจัง

และผู้เรียน ยังสามารถใช้คำถามแบบสั้นนี้ พูดเพื่อแสดงความประหลาดใจได้อีกด้วย เช่น

A: Nadech and Yaya are getting married.
แปลว่า ณเดชและญาญ่าจะแต่งงานกัน
B: Ary they? Really?
แปลว่า พวกเขา(จะแต่งงานกัน) จริงหรอเนี่ย

แชร์เลย