วิธีการใช้ can และ be able to ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ can และ [be] able to ในประโยคภาษาอังกฤษ

เราใช้ can เพื่อบอกว่าใครสามารถทำอะไรได้ หรือ บางอย่างอาจจะเป็นไปได้

โครงสร้างประโยค
can + infinitive (กริยาไม่ผัน)
เช่น can do, can see,…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– We can see the lake from our bedroom window.
= เราสามารถเห็นทะเลสาบได้จากหน้าต่างห้องนอนของพวกเรา

Can you speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม

– I can come and see you tomorrow if you like.
= ฉันสามารถหาเธอได้พรุ่งนี้ ถ้าเธอต้องการ

รูปปฏิเสธของ can ก็คือ cannot *เขียนติดกันนะครับ
รูปย่อของ cannot คือ can’t

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m afraid I can’t come to the party on Monday.
= ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถร่วมงานปาร์ตี้วันจันทร์ได้

การใช้ [be] able to สามารถใช้แทน can ได้ แต่ในการพูดทั่วไป นิยมใช้ can มากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you able to speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม
= Can you speak any foreign languages?

ข้อควรระวัง

can มีเพียง 2 รูป คือ can และ could (ไม่มีช่องที่ 3) ดังนั้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้กริยาช่องที่ 3 จึงต้องใช้ [be] able to แทน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t sleep.
เมื่อต้องการทำเป็น Present Perfect Tense (ที่ต้อง + v.3) สามารถทำได้ดังนี้
– I haven’t been able to sleep recently.

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn