การใช้ can และ could ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ

การใช้ can และ could ภาษาอังกฤษ

can และ could ต่างกันอย่างไร

การใช้ can และ could ในประโยคขอร้องอย่างสุภาพ

can และ could ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคเพื่อขอร้องผู้อื่นอย่างสุภาพ และมักจะมีคำว่า
please อยู่ท้ายประโยคด้วยเสมอ โดยความแตกต่างของการใช้ can และ could ในกรณีนี้ คือ

– can จะใช้กับบุคคลที่รู้จัก หรือสนิทกัน (ค่อนข้างไม่เป็นทางการ)
– could มักใช้กับบุคคลที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่ไม่สนิท-ไม่รู้จักกัน (ค่อนข้างเป็นทางการ)

ตัวอย่างรูปประโยคภาษาอังกฤษและการตอบรับ

การถามแบบขอร้องโดยใช้ can และ could

– Can you …, please?
– Could you…, please?

การตอบรับ
– Yes, I can.
– Yes, of course.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Could you make less noise, please?
แปลว่า: กรุณาลดเสียงลงหน่อยได้ไหม

– Could you speak slowly, please?
แปลว่า: กรุณาพูดช้าหน่อยได้ไหม

– Could you make less mess, please?
แปลว่า: กรุณาอย่าทำเลอะเทอะนักได้ไหม

– Can you pass me the pepper, please?
แปลว่า: ช่วยส่งพริกไทยให้หน่อยได้ไหม

– Can I have some postcards, please?
แปลว่า: ขอไปรษณียบัตรให้ฉันหน่อยได้ไหม

– Could you turn off the light, please?
แปลว่า: กรุณาปิดไฟหน่อยได้ไหม

– Could you drive more carefully, please?
แปลว่า: กรุณาขับรถอย่างระมัดระวังหน่อยได้ไหม

แชร์เลย