สรุป Clause แบบต่างๆ รวมถึง if clause (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Clause (อนุประโยค) อนุประโยคในภาษาอังกฤษ หรือ clause หมายถึง กลุ่มคำซึ่งมีประธานและกริยาในประโยค แต่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุป Clause แบบต่างๆ รวมถึง if clause (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Clause (อนุประโยค)

อนุประโยคในภาษาอังกฤษ หรือ clause หมายถึง กลุ่มคำซึ่งมีประธานและกริยาในประโยค แต่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สามารถอยู่ตามลำพังโดยให้ความหมายสมบูรณ์ได้ อนุประโยค (clause) จำเป็นต้องอาศัยใจความจากประโยคหลักเข้ามาช่วย หรืออาจพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า อนุประโยค (clause) ก็คือประโยคที่ซ้อนอยู่ในประโยคหลักนั่นเอง และเราสามารถใช้อนุประโยค (clause) เสมือนเป็นคำนาม (noun) คำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ก็ได้เช่นกัน

** การใช้คุณานุประโยค (Adjective clause)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ขยายคำนาม

Ronaldo is the man who can play football very well.
แปลว่า โรนัลโด้คือผู้ชายที่สามารถเล่นฟุตบอลได้ดีมาก
(ในประโยคภาษาอังกฤษนี้ ขยายคำว่า man)

Tukky is a beautiful actress whom he wants to marry.
แปลว่า ตุ๊กกี้เป็นนักแสดงหญิงที่สวย ที่เขาต้องการแต่งงานด้วย
(ในประโยคภาษาอังกฤษนี้ ขยายคำว่า actress)

The boy whose father is a teacher is very intelligent.
แปลว่า เด็กผู้ชายคนที่พ่อเป็นครูฉลาดมาก
(ในประโยคภาษาอังกฤษนี้ ขยายคำว่า boy)

The book which is on the desk is mine.
แปลว่า หนังสือเล่มที่อยู่บนโต๊ะทำงานนั้นเป็นของฉัน
(ในประโยคภาษาอังกฤษนี้ ขยายคำว่า book)

That is the theatre where she works.
แปลว่า นั่นคือโรงละครที่หล่อนทำงาน
(ในประโยคภาษาอังกฤษนี้ ขยายคำว่า theatre)

** การใช้นามานุประโยค (Noun clause)

นามานุประโยคในตำแหน่งประธาน (Subject noun clause)

Who I love is only you.
แปลว่า คนที่ฉันรักคือคุณคนเดียว

What they said confused me terribly.
แปลว่า สิ่งที่พวกเขาพูดทำให้ฉันสับสนมาก

นามานุประโยคในตำแหน่งกรรม (Object noun clause)

I believe that it will rain soon.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าฝนจะตกเร็วๆ นี้

He knows that Chompoo loves him.
แปลว่า เขารู้ว่าชมพู่รักเขา

I think that it is left, not right.
แปลว่า ฉันคิดว่าน่าจะเป็นทางซ้าย ไม่ใช่ทางขวา

I don’t know when he will arrive.
แปลว่า ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงเมื่อไหร่

Do you know where the elevators are?
แปลว่า คุณรู้ไหมว่าลิฟท์อยู่ที่ไหน

I know where they are.
แปลว่า ฉันรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน

Can you tell me what time the concert starts?
แปลว่า คุณพอจะบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคอนเสิร์ตเริ่มเวลากี่โมง

I don’t know how much is the costs.
แปลว่า ฉันไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่

I’m not sure which car is his.
แปลว่า ฉันไม่แน่ใจว่ารถคันไหนเป็นของเขา

** การใช้วิเศษณานุประโยค (Adverb clause)

Because แปลว่า เพราะว่า
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยใช้ because นำหน้าประโยคที่เป็นเหตุ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Because he was tired, he went home.
แปลว่า เพราะว่าเขาเหนื่อยเขาจึงกลับบ้าน

The journey was quite quick because the road was clear.
แปลว่า การเดินทางเป็นไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าถนนโล่ง

I almost missed my flight because there was a long queue in the duty-free shop.
แปลว่า ฉันเกือบพลาดเที่ยวบินของฉัน เพราะว่าคนต่อแถวยาวมากที่ร้านค้าปลอดภาษี

If แปลว่า ถ้า
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ

If clause แบบที่ 1
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงได้ในปัจจุบัน ใช้สำหรับถึงความจริงโดยทั่วๆ ไป

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
If + Present simple, Present simple

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you heat water, it boils.
แปลว่า ถ้าคุณต้มน้ำ มันก็เดือด

If clause แบบที่ 2
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และเป็นจริงได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
If + Present simple, Future simple

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If it rains, I will not go to work.
แปลว่า ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปทำงาน

I will be late if the train is delayed.
แปลว่า ฉันจะสายถ้ารถไฟมาช้า

If clause แบบที่ 3
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน หรือใช้พูดถึงความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
If + Past simple, + ประธาน + would + คำกริยาไม่ผัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If I won the lottery, I would buy a new car.
แปลว่า ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ ฉันจะซื้อรถคันใหม่

He would travel all over the world if he were rich.
แปลว่า เขาจะเที่ยวรอบโลกถ้าเขารวย
(ข้อสังเกต ในโครงสร้างนี้จะใช้ were กับทุกประธาน)

If clause แบบที่ 4
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ในอดีต

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
If + Past perfect + ประธาน + would + have + คำกริยาช่องที่ 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If I had not eaten so much, I would not have felt sick.
แปลว่า ถ้าฉันไม่เก่งมากนักฉันก็คงจะไม่ป่วย

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้