สรุป คําเชื่อม Conjunctions (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Conjunction (คําสันธาน) คําสันธานในภาษาอังกฤษ หรือคําเชื่อมในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีความสำคัญได้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ประโยคมีความลื่นไหลเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องพูดประโยคแยกออกเป็น 2 […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุป คําเชื่อม Conjunctions (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Conjunction (คําสันธาน)

คําสันธานในภาษาอังกฤษ หรือคําเชื่อมในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีความสำคัญได้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ประโยคมีความลื่นไหลเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องพูดประโยคแยกออกเป็น 2 ประโยคหรือมากกว่านั้น ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษควรที่จะรู้จักคำสันธานทั้ง 7 คำที่มักเรียกแบบย่อๆ ว่า FANBOYS (แฟนบอยส์) ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของแต่ละคำคือ for, and, nor, but, or, yet, so

ทำความรู้จักกับคำสันธานที่ควรรู้

** For

For แปลว่า เพราะว่า
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดย for จะนำหน้าประโยคที่เป็นผล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I stopped exercising, for I was tired.
แปลว่า ฉันหยุดออกกำลังกายเพราะว่าฉันเหนื่อย

I am rich, for I save a lot.
แปลว่า ฉันรวยเพราะว่าฉันเก็บออมเงินเยอะ

He’s very sad for he’s broken-hearted.
แปลว่า เขาเสียใจมากเพราะว่าเขาอกหัก

For people use a lot of cars, our world gets very hot.
แปลว่า เพราะว่าคนใช้รถยนต์กันมาก โลกของเราจึงร้อนมาก

We speak english very well for we always talk to the foreigners.
แปลว่า พวกเราพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเพราะพวกเราคุยกับชาวต่างชาติอยู่เสมอ

** And แปลว่า และ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She does not like cats and dogs.
แปลว่า โหลดไม่ชอบแมวและสุนัข

He is very generous and he always give people some money.
แปลว่า เขาเป็นคนใจกว้างมาก และเขามักจะให้เงินคนอยู่เสมอ

Tony and Owen went to Pattaya yesterday.
แปลว่า โทนี่และโอเว่นไปพัทยาเมื่อวานนี้

Owen is good at Chinese and he can write the novel.
แปลว่า โอเว่นเก่งภาษาจีนและเขาสามารถเขียนนวนิยายได้ด้วย

My boyfriend is very kind and he is so handsome.
แปลว่า แฟนหนุ่มของฉันเป็นคนใจดีมากและเขาก็หล่อมากด้วย

** Nor แปลว่า และไม่
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษและข้อความภาษาอังกฤษที่มีลักษณะคล้อยตามกันในเชิงปฏิเสธ ทั้ง 2 ประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t smoke, nor does my boyfriend.
แปลว่า ฉันไม่สูบบุหรี่ และแฟนหนุ่มของฉันก็ไม่สูบเหมือนกัน

I am not hungry, nor thirsty.
แปลว่า ฉันไม่หิวข้าว และก็ไม่กระหายน้ำด้วย

** But แปลว่า แต่
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษที่ขัดแย้งกัน ไม่คล้อยตามกัน ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือตรงกันข้ามกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He is not handsome, but very rich.
แปลว่า เขาไม่หล่อ แต่รวยมาก

She is very poor, but she has a lot of friends.
แปลว่า หล่อนจนมาก แต่หล่อนมีเพื่อนเยอะ

We love English, but don’t like math.
แปลว่า พวกเรารักภาษาอังกฤษ แต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์

** Or แปลว่า หรือ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษ ที่ต้องการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You can go with me, or you can stay here.
แปลว่า คุณสามารถไปกับฉันหรือคุณจะอยู่ที่นี่

** Yet แปลว่า แต่ถึงกระนั้น
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษ ที่ขัดแย้งกัน หรือไม่คล้อยตามกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They have reduced the price, yet there are still no customers.
แปลว่า พวกเขาได้ลดราคาลงแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงไม่มีลูกค้าอยู่ดี

She was very sad, yet she did not give up.
แปลว่า หล่อนเศร้าเสียใจมาก แต่ก็ไม่ยอมแพ้

** So แปลว่า ดังนั้น
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษ ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยใช้ so วางไว้ข้างหน้าประโยคที่เป็นผล

Sarah cheated on George, so he broke up with her.
แปลว่า ซาร่าห์นอกใจจอร์จ ดังนั้นเขาจึงเลิกกับหล่อน

It’s raining, so we cannot go outside.
แปลว่า ฝนตกอยู่ ดังนั้นเราจึงออกไปข้างนอกไม่ได้

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

นอกจากคำเชื่อม (Conjunction) ในภาษาอังกฤษที่ได้กล่าวไปแล้ว เช่น FANBOYS (แฟนบอยส์) ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของแต่ละคำคือ for, and, nor, but, or, yet, so ผู้เรียนภาษาอังกฤษก็ควรเรียนรู้คําสันธานในภาษาอังกฤษอื่นๆ หรือพวก double conjunction อื่นๆ ด้วยเช่น

** Both … and … แปลว่า ทั้ง … และ …
ใช้สำหรับเชื่อมต่อประธานของประโยคเข้าด้วยกัน (เมื่อมีจำนวนเท่ากับ 2)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Both Tony and Owen went to China last year.
แปลว่า ทั้งโทนี่และโอเว่นไปจีนเมื่อปีที่แล้ว

Both Tony and Owen are teaching English this Saturday .
แปลว่า ทั้งโทนี่และโอเว่น สอนภาษาอังกฤษในวันเสาร์นี้

** Neither … nor … แปลว่า ไม่ทั้ง … และ …
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำเชื่อมนี้ เมื่อต้องการสื่อความหมายว่า ไม่ใช่ทั้งสิ่งแรกและสิ่งที่สอง และผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องผันคำกริยาตามประธานตัวที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งจะอยู่ใกล้กับคำกริยามากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Neither George nor Sarah lives in Tokyo.
แปลว่า ทั้งจอร์จและซาร่าห์ ไม่ได้อาศัยอยู่ในโตเกียว

Neither Peter nor I want to go there.
แปลว่า ทั้งปีเตอร์และฉันไม่ต้องการไปที่นั่น

** Either … or … แปลว่า ถ้าไม่ … ก็ …
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำเชื่อมนี้ เมื่อต้องการสื่อความหมายว่า ไม่อันใดก็อันหนึ่ง โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องผันคำกริยาตามประธานตัวที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งจะอยู่ใกล้กับคำกริยามากกว่า

Either you leave now or I call the police!
แปลว่า ถ้าคุณไม่ออกไปตอนนี้ ฉันก็จะเรียกตำรวจ

Either I drive to the airport or I get a taxi.
แปลว่า ถ้าฉันไม่ขับรถไปที่สนามบิน ฉันก็จะนั่งแท็กซี่ไป

I can’t remember. It’s either blue or green.
แปลว่า ฉันจำไม่ได้ ถ้าไม่สีน้ำเงินก็สีเขียวนี่แหละ

** Not only … but also … แปลว่า ไม่เพียงแค่ … แต่ … ด้วย
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำเชื่อมนี้ เมื่อต้องการสื่อความหมายว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวในตอนแรก มักนิยมใช้ในภาษาอังกฤษสำหรับการเน้นย้ำ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Tony is not only handsome, but also a great teacher.
แปลว่า โทนี่ไม่เพียงแค่หล่อเท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นครูที่สุดยอดอีกด้วย

She is not only bad, but also ugly.
แปลว่า หล่อนไม่เพียงแค่เลวเท่านั้น แต่ยังน่าเกลียดอีกด้วย

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้