การใช้ Distributive pronoun สรรพนามแจกแจง

Distributive pronoun (สรรพนามแจกแจง) Distributive pronoun อ่านว่า ดิสทริบ’บิวทิฟว-โพร’เนานฺ สรรพนามแจกแจง หรือเรียกอีกอย่างว่า วิภาคสรรพนาม […]

Distributive pronoun (สรรพนามแจกแจง)

Distributive pronoun อ่านว่า ดิสทริบ’บิวทิฟว-โพร’เนานฺ

สรรพนามแจกแจง หรือเรียกอีกอย่างว่า วิภาคสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการแจกแจงหรือหรือแยกแยะสิ่งที่กล่าวออกมาเป็นคนๆ อันๆ ชิ้นๆ โดย Distributive pronoun ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักเจอ ได้แก่ each, either, neither

ตัวอย่างการใช้ Distributive pronoun

** การใช้ Each แปลว่า แต่ละ…
เป็นการระบุถึงจำนวนทั้งหมด แต่แยกพูดเป็นอันๆ ไป ดังนั้นคำว่า each จึงเป็นรูปเอกพจน์ และต้องใช้กับกริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Each of students is required to fill out an application.
แปลว่า นักเรียนแต่ละคนจำเป็นต้องกรอกใบสมัคร

Each of us has to hand in the essay by Wednesday.
แปลว่า พวกเราแต่ละคนต้องส่งบทความภายในวันพุธ

** การใช้ Either แปลว่า ไม่…ก็… หมายถึง คนใดคนหนึ่ง / สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใช้ในรูปเป็นเอกพจน์ ใช้สำหรับสิ่งที่มีให้เลือก 2 อย่าง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We can either eat now or after the show – it’s up to you.
แปลว่า เราสามารถกินตอนนี้ หรือไม่ก็กินหลังจากการแสดง – แล้วแต่คุณ

** การใช้ Neither หมายถึง ไม่ทั้งสอง…
ใช้ในรูปเป็นเอกพจน์ ใช้ในการพูดถึง 2 สิ่ง แต่เป็นการปฏิเสธ (บางครั้งการใช้แบบไม่เป็นทางการอาจใช้ในรูปพหูพจน์)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Neither of my parents likes my girlfriend.
แปลว่า ทั้งพ่อและแม่ของฉันไม่ชอบแฟนสาวของฉัน

I neither know nor care what happened to him.
แปลว่า ฉันไม่รู้และก็ไม่สน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา

แชร์เลย