การใช้ a few กับ a little แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ a few กับ a little ในภาษาอังกฤษ การใช้ a few […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ a few กับ a little แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ a few กับ a little ในภาษาอังกฤษ

การใช้ a few กับ a little

a few และ a little เป็นคำบอกปริมาณที่พอมีบ้าง แต่มีน้อย ซึ่งการใช้แตกต่างกัน คือ

– a few ใช้กับคำนามนับได้
– a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– A few friends are better than none.
แปลว่า: มีเพื่อนบ้างยังดีกว่าไม่มีเลย

– I have a few books, I can lend you one.
แปลว่า: ฉันพอมีหนังสืออยู่บ้าง ฉันให้คุณยืมได้เล่มนึง

– I recognized a few of his friends.
แปลว่า: ฉันจำเพื่อนบางคนของเขาได้

– She saves a little money every month.
แปลว่า: หล่อนเก็บเงินไว้เล็กน้อยทุกๆ เดือน

– She ate a little bread.
แปลว่า: หล่อนกินขนมปังไปนิดหน่อย

แชร์เลย