การใช้ for / during / while ความแตกต่าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ for / during / while เปรียบเทียบการใช้ for […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ for / during / while

เปรียบเทียบการใช้ for และ during

* การใช้ for
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ for + ระยะเวลา เพื่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแค่ไหน

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

for three hours แปลว่า เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
for a week แปลว่า เป็นเวลา 1 สัปดาห์
for ages แปลว่า เป็นเวลานานมาก

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: I watched television for three hours last night.
แปลว่า: เมื่อคืนนี้ฉันดูโทรทัศน์สามชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ: Somsri is going away for a week in August.
แปลว่า: เดือนสิงหาคมสมศรีจะไม่อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์

ภาษาอังกฤษ: I have been waiting for ages
แปลว่า: ฉันรอมานานมาก

 การใช้ for และ since แตกต่างกันอย่างไร

* การใช้ during
ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ during + คำนาม (noun) เพื่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงไหน (ไม่ใช่นานแค่ไหน)

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

during the night แปลว่า ระหว่างกลางคืน, ในช่วงกลางคืน
during the film แปลว่า ระหว่างชมภาพยนตร์

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: I fell asleep during the film.
แปลว่า: ฉันหลับไประหว่างชมภาพยนตร์
(ช่วงที่กำลังชมภาพยนตร์อยู่ แล้วหลับในช่วงนั้น แต่ไม่ได้บอกว่านานแค่ไหน)

เปรียบเทียบการใช้ for และ during โดยเรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: He fell asleep during the film. He was asleep for half an hour.
แปลว่า: เขาหลับไประหว่างชมภาพยนตร์ เขาหลับไปนานครึ่งชั่วโมง

** เรียนรู้ความแตกต่างของ during และ while

โครงสร้างประโยค
– ผู้เรียนสามารถใช้ during + noun
– ผู้เรียนสามารถใช้ while + subject + verb

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

He fell asleep during the film.
She fell asleep while she was watching television.

แชร์เลย