คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขนาด และรูปร่าง (size and shape)

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ขนาด และรูปร่าง คำศัพท์ square (สแควร์) แปลว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส คำศัพท์ […]

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ขนาด และรูปร่าง

คำศัพท์ square (สแควร์) แปลว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
คำศัพท์ oblong (ออบ’ลอง) แปลว่า สี่เหลี่ยมมุมฉาก (ผืนผ้า), รี
คำศัพท์ thick (ธิค) แปลว่า หนา
คำศัพท์ deep แปลว่า ลึก
คำศัพท์ wide แปลว่า กว้าง
คำศัพท์ straight แปลว่า ตรง
คำศัพท์ angle แปลว่า มุม
คำศัพท์ diameter แปลว่า เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม
คำศัพท์ thin แปลว่า บาง
คำศัพท์ high แปลว่า สูง
คำศัพท์ long แปลว่า ยาว
คำศัพท์ round แปลว่า กลม
คำศัพท์ triangle แปลว่า สามเหลี่ยม
คำศัพท์ length แปลว่า ความยาว

แชร์เลย