การใช้ most และ most of ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ most และ most of * most แปลว่า […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ most และ most of

* most แปลว่า ส่วนมาก
ผู้เรียนสามารถวาง most ไว้หน้าคำนาม

เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างและตัวอย่างประโยค

1. Most + plural noun + plural verb
ตัวอย่างประโยค:
– Most students go to school early.
– Most desserts are sweet.

2. Most + uncountable noun + singular verb
ตัวอย่างประโยค:
– Most water is clean.

3. Most of the + plural noun + plural verb
ตัวอย่างประโยค:
– Most of the students are happy.

4. Most of the + uncountable noun + singular verb
ตัวอย่างประโยค:
– Most of the paper is dirty.
– Most of the information was useful.

แชร์เลย