หลักการใช้ Future continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future continuous tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + will + […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + will + verb to be + verb-ing

Future continuous tense ใช้สำหรับ

1. การกระทำที่ถูกขัดจังหวะ
2. การกระทำคู่ขนาน
3. บรรยากาศ

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Future continuous tense

แชร์เลย