หลักการใช้ Future perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future perfect continuous tense (อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน […]

Future Perfect Continuous Tense ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Future perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Future perfect continuous tense (อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + will + have + been + คำกริยาเติม ing

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

By 9 a.m. แปลว่า เมื่อถึงเวลา 9 โมงเช้า
By 5 p.m. แปลว่า เมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็น
By tomorrow แปลว่า เมื่อถึงวันพรุ่งนี้
By this time tomorrow แปลว่า เมื่อถึงเวลานี้ในวันพรุ่งนี้
By tomorrow morning แปลว่า เมื่อถึงพรุ่งนี้เช้า
By tomorrow afternoon แปลว่า เมื่อถึงพรุ่งนี้ตอนบ่าย
By tomorrow evening แปลว่า เมื่อถึงพรุ่งนี้ตอนเย็น
By midday แปลว่า เมื่อถึงตอนเที่ยงวัน
By midnight แปลว่า เมื่อถึงตอนเที่ยงคืน
By this Tuesday แปลว่า เมื่อถึงวันอังคารนี้
By this March แปลว่า เมื่อถึงเดือนมีนาคมนี้
By next week แปลว่า เมื่อถึงสัปดาห์หน้า
By next month แปลว่า เมื่อถึงเดือนหน้า
By next year แปลว่า เมื่อถึงปีหน้า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect continuous tense เพื่อคาดคะเนว่าเหตุการณ์อาจจะเสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้นในอนาคต และมักจะใช้เพื่อเน้นถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักระยะ และการกระทำนั้นจะครบระยะเวลาเท่าไรในอนาคต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will have been living here for 5 months by tomorrow.
แปลว่า ฉันจะอาศัยอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาครบ 5 เดือนในวันพรุ่งนี้

I will have been working here for ten years by this September.
แปลว่า ฉันจะทำงานที่นี่เป็นระยะเวลาครบ 10 ปีในเดือนกันยายนนี้

George will have been studying Chinese for 3 moths by this Friday.
แปลว่า จอร์จจะเรียนภาษาจีนเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือนในวันศุกร์นี้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect continuous tense เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอนาคต โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect continuous tense คู่กับ present simple tense โดยใช้ future perfect continuous tense เพื่อบอกเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนในอนาคตและใช้ present simple tense เพื่อบอกเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They will have been watching television for three hours when their parents get home.
แปลว่า พวกเขาจะ(กำลัง)ดูโทรทัศน์เป็นระยะเวลาครบ 3 ชั่วโมงเมื่อตอนที่พ่อแม่ของพวกเขามาถึงบ้าน

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future perfect continuous tense เป็นรูปประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง will

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They will not have been living

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future perfect continuous tense เป็นรูปประโยคคำถามได้โดยการนำ will ไปวางไว้ที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Will they have been exercising?

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย