ประเภทและการอ่าน คำย่อ ตัวย่อ ในภาษาอังกฤษ

Abbreviations, initials and acronyms คำย่อและอักษรย่อในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถย่อคำหรือวลีภาษาอังกฤษให้สั้นลงได้ โดยภาษาอังกฤษจะเรียกกระบวนการนี้ว่า Abbreviations ซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาจากตัวอักษรแรกของคำหรือวลี […]

Abbreviations, initials and acronyms

คำย่อและอักษรย่อในภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถย่อคำหรือวลีภาษาอังกฤษให้สั้นลงได้ โดยภาษาอังกฤษจะเรียกกระบวนการนี้ว่า Abbreviations ซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาจากตัวอักษรแรกของคำหรือวลี ซึ่งโดยปกติเราจะพูดคำเหล่านี้โดยการสะกดแต่ละตัวอักษรออกมาเป็นเสียง

ตัวอย่างการย่อและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

PC ออกเสียงว่า พีซี ย่อมาจาก personal computer

WHO ออกเสียงว่า ดับเบิ้ลยู เฮช โอ ย่อมาจาก World Health Organisation

ในบางกรณี ถึงแม้จะมีการย่อคำเกิดขึ้นสำหรับการเขียน แต่การออกเสียงคำย่อนั้นๆ จะออกเสียงตามคำเต็มเดิม

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Doctor ย่อเป็น Dr (แต่ยังคงออกเสียงตามคำเต็มว่า ดอค’เทอะ)

for example ย่อเป็น e.g. มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia (แต่เวลาอ่านจะอ่านว่า for example)

Tony Limited ย่อเป็น Tony Ltd (Ltd อ่านตามคำเต็มว่า ลิม’มิทิด หมายถึงบริษัทจำกัด)

Mister ย่อเป็น Mr (อ่านออกเสียงตามคำเต็มว่า มิส’เทอะ)

Ounces ย่อเป็น oz

Street ย่อเป็น St

** คำย่อและการตัดออก

การย่อคำในภาษาอังกฤษสามารถสร้างขึ้นโดยการละ 1 พยางค์ หรือมากกว่า จากคำนั้นๆ ซึ่งบางครั้งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าการ clipping เพราะจะเก็บส่วนเริ่มต้นของคำไว้ และตัดส่วนที่เหลือของคำออก

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Advertisement ตัดย่อ เหลือเป็นคำว่า advert; ad (แปลว่า โฆษณา)

Decaffeinated ตัดย่อ เหลือเป็นคำว่า decaf (แปลว่า กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน)

Examination ตัดย่อ เหลือเป็นคำว่า exam (แปลว่า การสอบ)

Memorandum ตัดย่อ เหลือเป็นคำว่า memo (แปลว่า บันทึกข้อความ)

Photograph ตัดย่อ เหลือเป็นคำว่า photo (แปลว่า ภาพถ่าย)

** การย่อคำกับชื่อบุคคล

โดยปกติมักจะตัดคำให้สั้นลงสำหรับชื่อของบุคคลที่มีชื่อยาว

ตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษที่มักจะมีการตัดคำให้สั้นลง

Pamela ตัดย่อ เหลือเป็น Pam

Frederick ตัดย่อ เหลือเป็น Fred

** ชื่อย่อ (Initials)

การนำอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคำมาใช้ ซึ่งมักจะใช้วิธีการนี้กับชื่อของประเทศและองค์กรต่างๆ

ตัวอย่างชื่อย่อภาษาอังกฤษ

USA ย่อมาจาก United States of America

BBC ย่อมาจาก British Broadcasting Corporation

การใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษ มักใช้กับชื่อคนด้วย โดยเมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ บางครั้งจะถูกขอให้ระบุชื่อย่อและนามสกุล เพราะว่าจะเป็นทางการมากกว่า

ตัวอย่างการใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษในการกรอกแบบฟอร์ม

J. Adams, lawyer (เป็นทางการ)

John Adams, lawyer (เป็นทางการน้อยกว่า)

บางครั้งชื่อก็จะเป็นคำเต็ม และใส่ชื่อกลางเป็นตัวย่อ ก็จะเป็นการใช้แบบทางการเช่นกัน ซึ่งมักจะใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เช่น

Robert B. Davidson

** Acronyms (คำย่อที่เกิดจากการนำเอาอักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะหรือวลีมารวมกัน)

เป็นคำย่อที่นำเอาอักษรตัวแรกของข้ามมารวมกัน และอ่านออกเสียงอักษรที่มารวมกันเป็นคำ

NATO อ่านว่า นา-โต้ คำเต็มคือ North Atlantic Treaty Organisation

scuba อ่านว่า สกู-บ้า คำเต็มคือ self-contained underwater breathing apparatus

radar อ่านว่า เร-ด้า คำเต็มคือ radio detection and ranging

SATs อ่านว่า แซทสฺ คำเต็มคือ standard attainment tests (tests taken by schoolchildren in the UK)

ข้อสังเกตที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

ตัวย่อที่เกิดขึ้นมาใหม่มักจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด เช่นคำว่า TOEIC ที่เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษประเภทหนึ่ง

แม่คำย่อนั้นได้เกิดขึ้นมานานแล้วและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอย่างเต็มรูปแบบมันจะถูกเขียนด้วยอักษรตัวเล็กเหมือนกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยทั่วๆ ไป เช่นคำว่า radar อ่านว่า เร-ด้า ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคำย่อของคำว่า radio detection and ranging

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The ship’s radar had been destroyed in battle.
แปลว่า เรดาร์ของเรือถูกทำลายในการสู้รบ

I went scuba-diving in Australia.
แปลว่า ฉันไปดำน้ำที่ออสเตรเลีย

Have you ever been scuba diving?
แปลว่า คุณเคยดำน้ำไหม

คำย่อบางคำออกเสียงผสมระหว่างการแยกตัวอักษรและพยางค์ เช่น

คำว่า CD-ROM. ออกเสียงว่า ซี-ดี-รอม ย่อมาจาก compact disc read-only memory

แชร์เลย