หลักการใช้ Future perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future perfect tense (อนาคตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + […]

Future Perfect Tense ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Future perfect tense (อนาคตกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + will + have + กริยาช่องที่ 3

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

By tomorrow แปลว่า เมื่อถึงวันพรุ่งนี้
By this time tomorrow แปลว่า เมื่อถึงเวลานี้ในวันพรุ่งนี้
By tomorrow morning แปลว่า เมื่อถึงเช้าของวันพรุ่งนี้
By tomorrow afternoon แปลว่า เมื่อถึงเวลาบ่ายของวันพรุ่งนี้
By tomorrow evening แปลว่า เมื่อถึงเวลาเย็นของวันพรุ่งนี้
By midday แปลว่า เมื่อถึงเวลาเที่ยงวัน
By midnight แปลว่า เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน
By this friday แปลว่า เมื่อถึงวันศุกร์นี้
By this August แปลว่า เมื่อถึงเดือนสิงหาคมนี้
By next week แปลว่า เมื่อถึงสัปดาห์หน้า
By next month แปลว่า เมื่อถึงเดือนหน้า
By next year แปลว่า เมื่อถึงปีหน้า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect tense เพื่อคาดคะเนว่าเหตุการณ์นั้นๆ อาจจะเสร็จสิ้นหรือว่าไม่เสร็จสิ้นในอนาคตที่คิดไว้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We will have completed our work by next week.
แปลว่า พวกเราน่าจะทำงานของพวกเราเสร็จสมบูรณ์เมื่อถึง(ภายใน)สัปดาห์หน้า

I will have finished my project by this Wednesday.
แปลว่า ฉันน่าจะทำโครงการนี้เสร็จเมื่อถึง(ภายใน)วันพุธ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect tense เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ในอนาคต 2 เหตุการณ์ โดยใช้ future perfect tense คู่กับ present simple tense โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future perfect tense เพื่อบอกเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อน และใช้ present simple tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นตามมา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

When we reach there, they will have left.
แปลว่า เมื่อพวกเราไปถึงที่นั่น พวกเขาก็จะออกไปแล้ว

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future perfect tense เป็นรูปประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง will

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They will not have finished homework by this evening.
แปลว่า พวกเขาน่าจะทำการบ้านไม่เสร็จเย็นนี้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future perfect tense เป็นรูปประโยคคำถามได้ โดยการนำ will ไปวางไว้ที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

By next year, will he have graduated?
ในปีหน้า เขาจะจบการศึกษาใช่ไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย