หลักการใช้ Future simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Future simple tense (อนาคตกาลปกติ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + will + กริยาไม่ผัน

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense


คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

Tomorrow แปลว่า พรุ่งนี้
Tomorrow morning แปลว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า
Tomorrow afternoon แปลว่า พรุ่งนี้ตอนบ่าย
Tomorrow evening แปลว่า พรุ่งนี้ตอนเย็น
Tomorrow night แปลว่า พรุ่งนี้ตอนกลางคืน
Next Monday แปลว่า วันจันทร์หน้า
Next August แปลว่า เดือนสิงหาคมหน้า
Next week แปลว่า สัปดาห์หน้า
Next month แปลว่า เดือนหน้า
Next year แปลว่า ปีหน้า
Next semester แปลว่า ภาคการศึกษาหน้า
In the future แปลว่า ในอนาคต
In a short time แปลว่า ภายในเวลาอันสั้น
In a few minutes แปลว่า ภายในเวลาไม่กี่นาที
In a minute’s time แปลว่า ภายในเวลา 1 นาที
In an hour’s time แปลว่า ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
In a day’s time แปลว่า ภายใน 1 วัน
In a week’s time แปลว่า ภายใน 1 สัปดาห์
In a month’s time แปลว่า ภายใน 1 เดือน
In a year’s time แปลว่า ภายใน 1 ปี

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ future simple tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It will rain soon.
แปลว่า ฝนจะตกเร็วๆ นี้

He will leave here next week.
แปลว่า เขาจะไปจากที่นี่สัปดาห์หน้า

I think we will win this game.
แปลว่า ฉันคิดว่าเราจะชนะเกม(การแข่งขัน)นี้

I will go to Japan next August.
แปลว่า ฉันจะไปญี่ปุ่นเดือนสิงหาคมหน้า

They will clean the room next week.
แปลว่า พวกเขาจะทำความสะอาดห้องสัปดาห์หน้า

I will teach Chinese tomorrow.
แปลว่า ฉันจะสอนภาษาจีนพรุ่งนี้

** ข้อสังเกตที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present continuous tense เพื่อให้ความหมายแทน future simple tense ได้ สำหรับเหตุการณ์ที่มีกำหนดการแน่นอน เป็นตารางเวลา นัดหมาย หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมีมากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I am going to buy a new house next month.
แปลว่า ฉันจะซื้อบ้านใหม่เดือนหน้า
(ผู้พูดหมายความว่าซื้อแน่นอน)

It is going to rain.
แปลว่า ฝนจะตกแล้ว
(มีลักษณะที่ชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าฝนกำลังจะตกอย่างแน่นอน)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future simple tense เป็นรูปประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง will

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Peter will not go to school tomorrow.
แปลว่า ปีเตอร์จะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ future simple tense เป็นรูปประโยคคำถามได้โดยการย้าย will ไปวางไว้ที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Will you be at home this evening?
แปลว่า คุณจะอยู่ที่บ้านไหมเย็นนี้

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn