good กับ well ต่างกันอย่างไร ใช้คำไหน “ดี” อย่างถูกไวยากรณ์

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

good or well

อยากบอกว่า “ดี” ใช้ good หรือ well กันนะ

* การใช้ good เพื่อบอกว่า ดี

good ในที่นี้เราจะใช้แบบคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อทำหน้าที่ขยายคำนามครับ เมื่อต้องการบอกว่า คนนั้น คนนี้ หรือสิ่งนั้น สิ่งนี้ ดี

เช่น a good book = หนังสือดี

หรือที่เราคงคุ้นเคยกันมากๆ เลย ก็คือ

Good morning = (สวัส)ดีตอนเช้า
Good afternoon = (สวัส)ดีตอนบ่าย
Good evening = (สวัส)ดีตอนเย็น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Did you have a good time at the party?
แปลว่า คุณมีช่วงเวลาที่ดีในงานเลี้ยงหรือเปล่า

– I’ve just had some very good news.
แปลว่า ฉันเพิ่งจะได้รับข่าวดีมากๆ มา

– This restaurant has a good reputation.
แปลว่า ร้านอาหารมีชื่อเสียงดี

– It’s important for children to get a good education.
แปลว่า มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่จะได้รับการศึกษาที่ดี

* การใช้ well เพื่อบอกว่า ดี

well ในที่นี้เราจะใช้แบบคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) เพื่อทำหน้าที่ขยายคำกริยา บอกว่าการกระทำนั้นเป็นไปอย่างดี

เช่น

– Did you sleep well?
แปลว่า คุณหลับสบายไหม
[well ในที่นี้ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ขยายการหลับ (sleep) ว่าเป็นไปได้ด้วยดี ไหม]

แต่ well ก็สามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ได้เช่นกัน เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพ well จะหมายถึง การมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย (healthy; not ill) เช่น

– I don’t feel well.
แปลว่า ฉันรู้สึก[สุขภาพร่างกาย]ไม่ค่อยดีเลย

ดังนั้น ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ควรระมัดระวังในการใช้ ในเรื่องของ หน้าที่ของคำ (Part of speech) ให้ดีนะครับ ว่าเราต้องการใช้ขยายอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านบทเรียนเพิ่มเติมได้เลยครับ
 หน้าที่ของคำ (Part of speech)

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn