การใช้ How far และ How long ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ How far …? และ How long …? ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร […]

การใช้ How far …? และ How long …? ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

** How far (อ่านว่า ฮาว-ฟารฺ) แปลว่า
– ไกลแค่ไหน / ไกลเท่าไหร่ ใช้สำหรับถามระยะทาง

** How long (อ่านว่า ฮาว-ลอง) แปลว่า
– นานแค่ไหน / นานเท่าไหร่ ใช้สำหรับถามระยะเวลา
– ยาวแค่ไหน / ยาวเท่าไหร่ ใช้สำหรับถามความยาว

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

* ตัวอย่างประโยค การตั้งคำถามโดยใช้คำว่า How far …? ถามว่า ไกลแค่ไหน

How far is it?
แปลว่า มันไกลแค่ไหน

How far is it to the cinema?
แปลว่า มันไกลแค่ไหนที่จะไปโรงภาพยนตร์

How far is it from Bangkok to Pattaya?
แปลว่า มันไกลแค่ไหนจากกรุงเทพฯ ไปพัทยา

How far is your house from the station?
แปลว่า บ้านของคุณอยู่ไกลเท่าไหร่จากสถานี

* ตัวอย่างประโยค การตั้งคำถามโดยใช้คำว่า How long …? ถามว่า นานแค่ไหน

How long does it take to walk to the city hall?
แปลว่า มันใช้เวลานานแค่ไหนที่จะเดินไปยังศาลากลางจังหวัด

How long have you been waiting?
แปลว่า คุณรอมานานแค่ไหนแล้ว

How long do I have to wait for the next bus?
แปลว่า ฉันต้องรอรถเมล์คันถัดไปนานแค่ไหน

How long have you been living in this house?
แปลว่า คุณอยู่ในบ้านหลังนี้มานานแค่ไหนแล้ว

How long has she been sick?
แปลว่า หล่อนป่วยมานานแค่ไหนแล้ว

How long have they been married?
แปลว่า พวกเขาแต่งงานกันมานานเท่าไหร่แล้ว

* ตัวอย่างประโยค การตั้งคำถามโดยใช้คำว่า How long …? ถามว่า ยาวแค่ไหน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

How long is the Nile River?
แปลว่า แม่น้ำไนล์ยาวแค่ไหน

How long is the Amazon River?
แปลว่า แม่น้ําอเมซอนยาวแค่ไหน

How long are an airplane’s wings?
แปลว่า ปีกของเครื่องบินหนึ่งลำยาวแค่ไหน

How long can the human intestine stretch?
แปลว่า ลำไส้มนุษย์สามารถยืดออกได้ยาวแค่ไหน

แชร์เลย